Akti o zavarovanju

Odlok o zavarovanju jezerc v Bobovku pri Kranju (Uradni vestnik Gorenjske, št. 9/81; Uradni list RS, št. 35/02)

 

Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/83)

 

Odlok o razglasitvi Spominskega parka Udin boršt za zgodovinski in kulturni spomenik (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/85)

 

Odlok o razglasitvi arheoloških kulturnih spomenikov v občini Kranj (Uradni list RS, št. 5/92)