Volitve

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

 

Mandatno obdobje 2014-2018:

 

Predsednik OVK: Aljoša Ravnikar

Namestnik predsednice OVK: Magdalena Kovačič

Člani OVK in njihovi namestniki: Ludvik Bambič, Tatjana Kastigar, Branka Jurhar, Samo Klavora, Helena Miklavčič, Andrej Gazvoda

 

Tajnik: Sabina Metelko

soba št.: 149

tel. št.: 04 2373 132

el. naslov: sabina.metelko@kranj.si

 

Namestnik tajnika OVK: Miha Šubic

soba št.: 146

tel. št.. 04 2373 142

el. naslov: miha.subic@kranj.si

  

Namestnik tajnika OVK: Svetlana Draksler

soba št.: 156

tel. št.. 04 2373 121

el. naslov: svetlana.draksler@kranj.si

 

Občinska volilna komisija, ki jo imenuje Mestni svet Mestne občine Kranj, opravlja naloge vodenja in izvajanja volitev za župana, v občinski svet in svete krajevnih skupnosti skladno z določbami Zakona o lokalnih volitvah. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujejo izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Občinska volilna komisija ima tajnika ter dva namestnika tajnika, ki ju imenuje na predlog občinske uprave.

 

Mandatno obdobje 2010-2014:

 

Predsednica OVK: MARJETA DVORNIK

Namestnik predsednice OVK: KLEMEN KASTELIC

Člani OVK in njihovi namestniki: SUZANA PLESTENJAK, MIRKO DRAKSLER, NINA ZATLER, MAGDALENA KOVAČIČ, ANDREJ PERČIČ, RAFAEL ČIRIČ

 

Tajnica OVK: ŽIVA OKORN

soba št.: 148

tel. št.: 04 237 33 73 / mobilna številka: 031 755 542

el. naslov: ziva.okorn@kranj.si

 

Namestnica tajnice OVK: JUDITA TKALEC

soba št.: 156

tel. št.. 04/2373-121 / mobilna številka: 051 603 297

el. naslov: judita.tkalec@kranj.si

 

Občinska volilna komisija, ki jo imenuje Svet Mestne občine Kranj, opravlja naloge vodenja in izvajanja volitev za župana, v občinski svet in svete krajevnih skupnosti skladno z določbami Zakona o lokalnih volitvah. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujejo izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Občinska volilna komisija ima tajnika ter namestnika tajnika, ki ju imenuje na predlog občinske uprave.

 

Mandatno obdobje 2006-2010:

 

Predsednica OVK: MARJETA DVORNIK

Namestnik predsednice OVK: KLEMEN KASTELIC

Člani OVK in njihovi namestniki: GORAZD ZUPANČIČ, ANDREJ GAZVODA, ANJA BITENC JENKO, FRANC PERNUŠ, JANEZ RAKAR, NINA ZATLER

Tajnica OVK: SABINA METELKO

tel. št.: 04 237 31 32

el. naslov: sabina.metelko@kranj.si

 

Namestnica tajnice OVK: RENATA GRADIŠAR

tel. št.: 04 237 33 71 

el. naslov: renata.gradisar@kranj.si

 

Občinska volilna komisija, ki jo imenuje Svet Mestne občine Kranj, opravlja naloge vodenja in izvajanja volitev za župana, v občinski svet in svete krajevnih skupnosti skladno z določbami Zakona o lokalnih volitvah. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujejo izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Občinska volilna komisija ima tajnika ter namestnika tajnika, ki ju imenuje na predlog občinske uprave.

 

Obvestilo upravnega sodišča o pravnem varstvu zoper odločbe ovk

 

 

Lokalne volitve 2010