Obvestilo o preklicu veljavnosti parkirnih kart (obvestilo)

 

Navodilo v zvezi z izpolnjevanjem anket (navodilo, vloga)

Energetska svetovalna pisarna deluje v prostorih Mestne občine Kranj, v 1. nadstropju, pisarna št.138, vsako sredo od 15.30 do 17h,  v mesecu maju bo pisarna izjemoma poslovala v pisarni številka 190, v 2. nastropju Mestne občine Kranj.


Za svetovanje je obvezna potrebna predhodna prijava na telefonski številki 04/23 73 121 (vsak dan od 8 do 14h).

 

Dodatne informacije

Mestna občina Kranj je 27. maja 2013 na spletnih straneh www.kranj.si uvedla poseben podportal, namenjen prodaji nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj.

 

Za dostop do podportala kliknite tukaj.
 

OBVESTILA:

Župan Mohor Bogataj ima pogovore z občani v Mestni hiši na Glavnem trgu. Praviloma potekajo ob sredah med 15. in 17. uro. Obvezna je prijava v tajništvu župana po tel. 04/23 73 101 ali e-pošti: breda.prislan@kranj.si in napoved zadeve, o kateri bo tekel pogovor.  |   Podžupan Janez Frelih ima uradne ure za občane ob ponedeljkih med 10. in 12. uro, podžupanja Nada Mihaljović ob sredah med 10. in 12. uro, podžupana Bojan Homan in Darko Jarc pa po dogovoru. Na razgovor se je potrebno prijaviti v tajništvu podžupanov po tel. 04/23 73 112.  |   Vprašanja, pobude in mnenja še vedno lahko sporočate tudi prek spletne storitve KrPovej na www.kranj.si.  |  
22.04.2014
Pod pokroviteljstvom Mestne občine Kranj bo letos organiziran že 14. Županov tek okrog Brda, ki bo potekal v soboto, 24. maja 2014, ...
22.04.2014
Vabljeni na tradicionalno humanitarno, športno in kulturno prireditev, ki jo za Fundacijo Vincenca Drakslerja organizira Mestna občina ...
17.04.2014
Ljubljana, 15.4.2014 – Kurjenje lesa, tudi na prostem, je eden od zelo pomembnih virov onesnaževanja zunanjega zraka oziroma ...
Arhiv novic
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI REFERENT (M/Ž) - za nedoločen čas v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe v Občinski upravi Mestne občine Kranj, Objava: 17.04.2014; Rok za prijavo: do 25.04.2014; (razpis)
 • Javni razpis za sofinanciranje strokovnega dela izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj v letu 2014 (razpis, razpisna dokumentacija, pravilnik, letni program) (rok: 18.4.2014)
 • Javni poziv za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih v Mestni občini Kranj za šolsko leto 2014/2015 (pdf, word) (rok: 13.5.2014, do 9. ure)
 • Javni poziv za sofinanciranje preventivnih programov v osnovnih šolah Mestne občine Kranj za šolsko leto 2014/2015 (pdf, word) (rok: 13.5.2014, do 9. ure)
 • Javni poziv za sofinanciranje preventivnih programov za dijake v srednjih šolah Mestne občine Kranj in dijake v Dijaškem in študentskem domu Kranj za šolsko leto 2014/2015 (pdf, word) (rok: 13.5.2014, do 9. ure)
 • Razpis za priznanja Mestne občine Kranj za leto 2014 (razpis, obrazec) (rok: 23.5.2014)

 • Razpis za delovno mesto »DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA (m/ž) LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE - LEAG (razpis) (rok: 7.4.2014)

 • Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti v Mestni občini Kranj (razpis) (rok: 17.4.2014)

 • Objava pogojev za pridobitev pravice do uporabe oglaševalskih mest v MO Kranj v času volilne kampanije za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (obvestilo)

 • Javno naročilo: Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci – enota Živ Žav (razpisna - popravek, popis del - končni , prtličje, ostrešje, streha, fasadni pas, fasade, shema oken, shema oken, shema vrat, arhitektura, vodilna mapa) (rok: do 5.5.2014, do 10:00 ure)

 • Javni razpis za obnovo objekta na Cesti talcev Kranju (razpisna dokumentacija, obrazci, popis del, dodatna dokumentacija) (rok: 16.4.2014, do 10:00 ure)

 • Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2014 (razpis, razpisna dokumentacija) (rok: 4.4.2014 oziroma 12.9.2014)

 

Namere:

 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o brezplačni odvsojitvi zemljišča parc. št. 335/4,, k.o. 2123 – Čirče, parc. št. 413/2 in 540/2, k.o. 2121 - Klanec (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 198/14 K.O. Primskovo (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 1166/90 k.o. Stražišče (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 1307 k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 639/3, 639/4, 639/5, 1263/2, 1263/3, 1263/22, 1263/24, 1263/25, 1263/40 in 1263/45, k.o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 639/1, 639/2, 639/3, 639/4, 639/5, 639/6, 1263/22, 1263/24, 1263/25, 1263/39, 1263/40, 1263/44 in 1263/45, k.o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 229/4 in 258/3, k.o. 2122 - Huje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 121/35 k.o. Klanec (namera)
 • Oddaja v najem del zemljišča parc. št. 162/40 k.o. Huje (namera)
 • Oddaja v najem zemljišča parc. št. 121/35 k.o. Klanec (namera)
 • Oddaja v brezplačno uporabo dela zemljišča parc. št. 966/3 k.o. Kranj (namera)

 

21. maj, 2012
Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike Mestne občine Kranj v svete javnih zavodov, za nadomestnega člana Komisije ...

     

      
   GIS   Mediacija  Obrazci   Kontakt

 

NOVOSTI

VIZITKA

MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: +386 (0)4 237 30 00
F: +386 (0)4 237 31 06
E: obcina.kranj@kranj.si

PRIJAVA NA E-NOVICE