OBVESTILO:

 

TERMINI MATURITETNIH IZPITOV 2015

 

Državni izpitni center obvešča, da bodo maturitetni izpiti potekali v maju in juniju 2015. V terminih pisanja mature se lahko odvijajo različne javne prireditve. Če potekajo v bližini srednjih šol, motijo zbranost kandidatov. Pristojni naprošajo, da pri načrtovanju javnih prireditev, ki bi potekale v bližini srednjih šol, upoštevate datume in čas pisanja maturitetnih izpitov.
Maturitetni izpiti bodo potekali med 8.45 in 12.50, in sicer v naslednjih dneh:


Torek, 5. maj 2015
Sobota, 30. maj 2015
Ponedeljek, 1. junij 2015
Torek, 2. junij 2015
Sreda, 3. junij 2015
Četrtek, 4. junij 2015
Petek, 5. junij 2015
Sobota, 6. junij 2015
Ponedeljek, 8. junij 2015
Torek, 9. junij 2015
Sreda, 10. junij 2015
Četrtek, 11. junij 2015
Petek, 12. junij 2015
Sobota, 13. junij 2015
Ponedeljek, 15. junij 2015


Hvala za razumevanje, dijakom pa uspešno!

 

ZAPORE CEST NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ:

 

Od 9.4.2015 do 18.4.2015 bo zaradi sanacije tlakovanega vozišča delna zapora občinske ceste pred stavbo Mestne občine Kranj (Slovenski trg 1). Promet bo preusmerjen preko označenih parkirnih mest (modra cona), na katerih bo v času zapore prepovedano parkiranje.

 

 

OBVESTILA:

 • Odgovori na vprašanja predsednikom krajevnih skupnosti v zvezi z gradnjo javne kanalizacije – GORKI (datoteka)
 • Postopek za izračun komunalnega prispevka za kanalizacijo (datoteka)

 

 

NAVODILA IN DRUGE OBJAVE:

Navodilo v zvezi z izpolnjevanjem anket (navodilo, vloga)

 

Energetska svetovalna pisarna deluje v prostorih Mestne občine Kranj, v 1. nadstropju, pisarna št.138, vsako sredo od 15.30 do 17h.

 

Za svetovanje je obvezna potrebna predhodna prijava na telefonski številki 04/23 73 121 (vsak dan od 8. do 14. ure).

 

Dodatne informacije

Mestna občina Kranj je 27. maja 2013 na spletnih straneh www.kranj.si uvedla poseben podportal, namenjen prodaji nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj.

 

Za dostop do podportala kliknite tukaj.
 

OBVESTILA:

Vprašanja, pobude in mnenja še vedno lahko sporočate tudi prek spletne storitve KrPovej na www.kranj.si.  |  
23.04.2015
V četrtek, 7. 5. 2015, bo ob 17.00 v večnamenskem prostoru Osnovne šole Orehek Kran j potekal program Neodvisen.si. Interaktivni program ...
23.04.2015
Društvo koscev in kosic Slovenije v letošnjem letu praznuje 10 let delovanja. Ob tem jubileju 26. aprila 2015 z začetkom ob 13.00 prireja ...
22.04.2015
Mestna občina Kranj je dobitnica priznanja Akademije Finance za energetsko najbolj učinkovito ustanovo 2015. Upoštevani so bili umestitev ...
Arhiv novic

 

 • Javno naročilo: Izvedba sanacijskih ukrepov brežine reke Kokre. Rok oddaje: 15.4.2015 do 10:00 (razpis, popis del, popravek popisa del, 0.8.2_zazidalna-situacija,0.8.3_nacrt-komunalnih-vodov0.8.4_shema-gradbia, k123500_tp, popravek portal)
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za Občinsko volilno komisijo Mestne občine Kranj (poziv, obrazec)
 • Razpis za delovno mesto MEDOBČINSKI REDAR (M/Ž) v Medobčinskem inšpektoratu Kranj - 3 prosta delovna mesta za določen čas v Občinski upravi Mestne občine Kranj, Objava: 26.03.2015; Rok za prijavo: do 03.04.2015; (razpis)
 • Javni poziv za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih v Mestni občini Kranj za šolsko leto 2015/2016 (razpis) (rok: 11.5.2015, do 9. ure)
 • Javni poziv za sofinanciranje preventivnih programov v osnovnih šolah Mestne občine Kranj za šolsko leto 2015/2016 (razpis) (rok: 11.5.2015, do 9. ure)
 • Javni poziv za sofinanciranje preventivnih programov za dijake v srednjih šolah Mestne občine Kranj in dijake v Dijaškem in študentskem domu Kranj za šolsko leto 2015/2016 (razpis) (rok: 11.5.2015, do 9. ure)
 • Poziv za evidentiranje članov Uprave Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p. (poziv)

 

Namere:

 • Namera o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 187/4, 187/8 185, k.o. 2098 – Struževo« (namera)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 395/2 k.o. Klanec (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 74/27 k.o. Drulovka (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 29/2 k.o. Klanec (namera)
 • Preklic namere o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji z dne 3.4.2015, 15.4.2015 (preklic namere)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 2118/1, k.o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 634/21, k.o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 5/27, k.o. 2102 - Kokrica (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 74/41 k.o. Drulovka (namera)
 • Namera o sklenitvi neposredne pogobe za prodajo rabljene tehnične opreme  (namera)
 • Namera o sklenitvi neposredne najemne pogobe (namera)
 • Sklenitev služnostne pogodbe za zemljišče parcelna številka 410/1 k.o. Tenetiše (namera)
 • Sklenitev neposredne pogodbe za zemljišči parc. št. 468/24 in 468/26, obe k.o. Spodnja Besnica (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 563/7 k.o. Drulovka (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 74/22 k.o. Drulovka (namera
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 942/13 k.o. Kranj (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 5/23, 5/26, 5/27, 5/10 in 4/3, k.o. 2102 - Kokrica (namera)
 • Oddaja v najem ali brezplačno uporabo zemljišč v mestnem jedru Kranja (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 924/1 k.o. Stražišče (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 460/2 k.o. Kranj (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišč parc. št. 735 in 736, obe k.o. Goriče (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 111/1 k.o. Spodnja Besnica (namera)
 • Objava namere o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 218/20 in 226/11 k.o. 2105 - Britof (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 152, 103/3, 103/5, k.o. 2122 - Huje (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 735, 736, k.o. 2088 - Goriče (namera)
 • Objava namere o sklenitvi najemne pogodbe za del zemljišča parc. št. 635/2, k.o. 2131 - Stražišče (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parcelna številka 966/4, 974 in 1047/1, vse k.o. Kranj (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parcelna številka 211/14 k.o. Predoslje (namera)
 • Oddaja v najem ali brezplačno uporabo sejnih sob, sejnih dvoran in avle v poslovni stavbi Mestne občine Kranj (namera
 • Sklenitev neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 1297/35 k.o. Nemilje (namera)
 • Sklenitev neposredne pogodbe za zemljišče parc. št. 565/34 k.o. Breg ov Savi (namera)
 • Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe za del zemljišča parc. št. 161 in 167/2, k.o. 2130 – Pševo (namera)
 • Sklenitev neposredne pogodbe za zemljišče parcelna številka 150/6, 160/54 in 160/40, vse k.o. Čirče (namera)
 • Oddaja v najem dela zemljišča parc. št. 1100/1 in 1102/1, obe k.o. Huje (namera)

 

 • Izberi stran:
 • 1
 • 2
 • Prikazujem: 1 - 3
23.4.2015
V spodnji datoteki si lahko preberete povzetek in poročila s 6. seje Sveta Mestne občine Kranj. Gradivo za medije: Povzetek ...
19.03.2015
V spodnji datoteki si lahko preberete povzetek novinarske konference Mestne občine Kranj. Gradivo za novinarje
19.03.2015
V priponki si lahko preberete poročilo s 5. seje Sveta Mestne občine Kranj. Gradivo za medije: Povzetek seje Sveta Mestne ...
 • Izberi stran:
 • 1
 • 2
 • Prikazujem: 1 - 3

 

     

 

 

 

NOVOSTI

VIZITKA

MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: +386 (0)4 237 30 00
F: +386 (0)4 237 31 06
E: obcina.kranj@kranj.si