OPN

Nagovor župana

 

Spoštovane Kranjčanke in Kranjčani,
v Mestni občini Kranj smo ponovno pred pomembnim mejnikom.

Začenjamo s prenovo in dopolnitvami veljavnega občinskega prostorskega načrta (OPN) po navadnem postopku. Ta med drugim obravnava spremembo namenske rabe zemljišč, v katerem lahko svojo aktivno vlogo in interes izkažete tudi sami. Prav zato je OPN najpomembnejši prostorski dokument bližnjega okolja slehernega Kranjčana in Kranjčanke.

Sprejemanje OPN, s katerim država na lokalni ravni dovoljuje posege v okolje in s tem zagotavlja kakovost življenja in bivanja ter sooblikuje življenjsko udobje na mikro ravni, je zahtevno, saj so vanj vpleteni številni nosilci urejanja prostora. Vstopamo torej v dolgotrajen, zahteven proces, za katerega načrtujemo, da bo krajši od zadnjega sprejemanja danes veljavnega OPN Mestne občine Kranj, ki se je sprejemal kar dobrih osem let.
Urejanje posameznega zemljišča je znotraj celovitega urejanja prostora, v katerem bivamo in delujemo, podvrženo številnim pravilom, zakonom, zakonitostim in redu. Ti dejavniki so namreč tisti, ki naj bi onemogočali nedovoljene posege v prostor. Pogosto namreč pozabljamo, da ima tudi naravno okolje svoje pravice. Žal jih »na glas« zahteva takrat, ko tega ne pričakujemo.

Ker želimo, da ste kar najbolje seznanjeni s postopki, ki jih skupaj z nosilci urejanja prostora vodimo za bolj kakovostno bivanje v naši mestni občini, smo pripravili kratko pojasnilo z osnovnimi informacijami.

Bodite karseda obveščeni, pošljite svoje predloge in aktivno sodelujte pri urejanju prostora v svoji najbližji okolici. 

 

Boštjan Trilar

župan Mestne občine Kranj