OBVESTILA:

Vprašanja, pobude in mnenja še vedno lahko sporočate tudi prek spletne storitve KrPovej na www.kranj.si.  |  
24.05.2017
/files/01_kranj_moje_mesto/2017/20170523_photo_matic_zorman_1067.jpg
Na zaključnem srečanju se je 23. maja 2017 na vrtu gradu Khislstein zbralo okoli 200 udeležencev. Medtem ko so si zadnje skupine še ogledovale rove pod starim Kranjem, so na grajskem vrtu potekale ustvarjalne delavnice, glasbeni program, pa tudi gibalne vaje. Pozdravil jih je tudi gostitelj, župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar: »Kot župan sem zelo vesel, da smo za vas lahko organizirali ...
19.05.2017
/files/01_kranj_moje_mesto/2017/cps-obratna-piramida.jpg
Celotna prometna strategija Mestne občine Kranj (v nadaljevanju CPS MOK), strateški dokument za razvoj trajnostne mobilnosti, se zaključuje. S sodelovanjem strokovnjakov in prebivalcev MOK smo pridobili celovitejši vpogled v obstoječe stanje prometa v MOK, kar je bilo v pomoč pri naboru ukrepov za aktivnosti v prvih petih letih izvajanja strategije, tj. leta sprejema 2017 do leta 2022. Celostna prometna ...
19.05.2017
/files/01_kranj_moje_mesto/2017/slika-_original-1329469096-550980.jpg
Kolesarji sodijo med najbolj ogrožene udeležence cestnega prometa. V nesrečah so zelo pogosto poškodovani, mnogo pa je bilo letos tudi že (nevarnih) situacij, ki so te udeležence doletele med vožnjo kolesa. V nekaterih primerih po lastni, v drugih pa po krivdi ostalih udeležencev. Mestna občina Kranj je v zadnjem letu veliko pristopila k širitvi varne kolesarske mreže na območju Kranja. Poleg tega ...
15.05.2017
/files/01_kranj_moje_mesto/2017/img_2023.jpg
Kranj, 15. maj 2017 - Kranj prvič dobiva materinski dom. Dom, ki je namenjen tistim mamicam, ki si želijo nove poti v svojem življenju. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil našemu donatorju, gospodu Vincencu Drakslerju, ki kljub življenju v tujini ni pozabil domačega mesta. Mesta, ki ga ima rad. V samo zadnjih 17 letih je doniral skoraj 2,5 milijona evrov. In aplavz, za katerega vas sedaj prosim, ...
Arhiv novic

 • Javno naročilo: Ureditev avle OŠ Simona Jenka Kranj

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 06.06.2017 do 09:30 ure.
 • Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Kranj za šolsko leto 2017/2018

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 2..6.2017
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto KOORDINATOR V (M/Ž) V URADU ZA SPLOŠNE ZADEVE - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 19.5.2017
 • Objava Javnega razpisa za prodajo nepremičnine

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 22.5.2017 do 12. ure
 • - Javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS na 26. seji dne 18.3.1999

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 22.5.2017 do 10. ure.
 • Poziv za podelitev štipendij kategoriziranim vrhunskim športnikom

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 5.5.2017
 • Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov Mestne občine Kranj in Krajevne skupnosti Stražišče za obdobje 5 let

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 30.05.2017 do 09:30 ure.
 • Javno naročilo: Prestavitev javne kanalizacije in obnova vodovoda v Stražišču med Pševsko in Škofjeloško cesto

   

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 10.5.2017 do 11. ure
 • OBNOVA SANITARIJ NA OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 04.05.2017 do 09:30 ure
 • Javni natečaj za dve prosti delovni mesti - medobčinski redar (m/ž) v Medobčinskem inšpektoratu Kranj

  JN za dve prosti delovni mesti - medobčinski redar (m/ž) v Medobčinskem inšpektoratu Kranj

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 18.4.2017
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega člana Statutarno pravne komisije in za člane Svetov javnih zavodov: Gasilsko reševalne službe Kranj, Mestne knjižnice Kranj, Prešernovega gledališča Kranj in Gorenjskega muzeja.

  Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega člana Statutarno pravne komisije in  za člane Svetov javnih zavodov: Gasilsko reševalne službe Kranj, Mestne knjižnice Kranj, Prešernovega gledališča Kranj in Gorenjskega muzeja.

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 31.3.2017
 • Oskrba s toplotno energijo na območju dela mestne občine Kranj - Zlato polje

  Oskrba s toplotno energijo na območju dela mestne občine Kranj - Zlato polje

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 31.3.2017
 • - Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času letnih počitnic za leto 2017

  Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času letnih počitnic  za leto 2017 (razpis, pravilnik, prijavnica Terme Olimia, prijavnica Novalja/Barbariga in cenik)

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 31.3.2017
 • Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine kompaktor Bomag

  Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine kompaktor Bomag

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 24.3.2017
 • Podelitev koncesije za izgradnjo OŠ Stražišče - telovadnica

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: ni podatka
 • Javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2017 in 2018.

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 3.5.2017
 • Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 5.5.2017
 • Objava Javnega razpisa za prodajo nepremičnine

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 13.3.2017 do 12. ure
 • Javno naročilo: Rekonstrukcija OŠ Helene Puhar 2. faza, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 14.3.2017 do 9.30
 • OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE EUP Z OZNAKO KR SA2 KRANJ SAVA

  Mestna občina Kranj javno razgrnja dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako KR Sa2 Kranj Sava (v nadaljevanju: OPPN Kranj Sava), ki ga je v decembru 2016 izdelalo podjetje RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal, pod številko projekta 11/2015. Dopolnjen osnutek OPPN Kranj Sava bo javno razgrnjen od 13. februarja 2017 do 17. marca 2017 v času uradnih ur, v prostorih Mestne občine Kranj, Urad za okolje in prostor (I. nadstropje), Slovenski trg 1, 4000 Kranj in na spletni strani občine http://www.kranj.si. Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN Kranj Sava bo potekala v sredo, dne 1. marca 2017 ob 16:00 uri v stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sejna soba št. 15.

  V času javne razgrnitve je možno podati pisne pripombe in predloge, vezane na dopolnjen osnutek OPPN Kranj Sava. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 17. marca 2017 podajo pisno na mestu javne razgrnitve, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Mestna občina Kranj, Urad za okolje in prostor, Slovenski trg 1, 4000 Kranj s pripisom »Pripombe na javno razgrnitev OPPN Kranj Sava« oz. na elektronski naslov ana.gradisar@kranj.si

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 17.3.2017
 • Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 14.4.2017
 • Seznam javnih naročil Mestne občine Kranj v letu 2016 skladno z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju

  Skladno z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju Mestna občina Kranj kot naročnik na  spletni strani dne 03.02.2017 objavlja seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: Datum objave: 03.02.2017
 • OBČINSKI PODROBNI PROSTORSI NAČRT ZA OBMOČJE Z OZNAKO KR SA2 KRANJ SAVA

  Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako KR Sa2 Kranj Sava (v nadaljevanju: OPPN Kranj Sava), ki ga je v decembru 2016 izdelalo podjetje RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal, pod številko projekta 11/2015

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: ni podatka
 • Razpis za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) V URADU ZA OKOLJE IN PROSTOR - za določen čas

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 16.2.2107
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (M/Ž) V PISARNI ZA EVROPSKA SREDSTVA V OKVIRU KABINETA ŽUPANA - za določen čas

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 9.2.2017
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VI (M/Ž) V URADU ZA TEHNIČNE ZADEVE - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 9.2.2017
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI REFERENT V PROJEKTNI PISARNI - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 9.2.2017
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto REFERENT V KABINETU ŽUPANA - za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 9.2.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 23.2.2017
 • Izvedba dveh prehodov za pešce preko državnih cest v Kranju

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 13.02.2017 do 09:30
 • Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v Pokritem olimpijskem bazenu v Kranju

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 27.1.2017
 • Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine – nakladalec na gosenicah Caterpillar

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 20.01.2017
 • Javna razgrnitev SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ČI 2 – CENTRALNE DEJAVNOSTI V ČIRČAH"

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: ni podatka
 • Razpis za športna priznanja za leto 2016

  "MO Kranj in Zavod za šport Kranj objavljata razpis za športna priznanja za leto 2016. Športnika, ekipo ali športnega delavca lahko prijavi društvo ali občan. Pomembno je le, da dosežek ustreza razpisanim kriterijem". 

  Razpis in pravilnik lahko preberete na spletni strani Zavoda za šport Kranj.

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 16.1.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 13.1.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 13.1.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2017, (razpisna dokumentacija)

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 13.1.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 13.1.2017
 • Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 13.1.2017
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ČI 2 – CENTRALNE DEJAVNOSTI V ČIRČAH

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke, in sicer deveturnega dnevnega programa za skupaj največ štiri oddelke I. starostnega obdobja

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 10.1.2017 do 10. ure.
 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2017

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 13.1.2017
 • Razpis za strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (m/ž)- V SLUŽBI ZA INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTNE PISARNE -za določen čas

  Razpis za strokovno tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (m/ž)- V SLUŽBI ZA INVESTICIJE V OKVIRU PROJEKTNE PISARNE -za določen

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 12.12.2016
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi SPREMEMB IN DOPOLNITEV IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE KRANJ - spremembe št. 1

  Spremembe in dopolnitve izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – SD IPN1

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: ni podatka
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto MEDOBČINSKI REDAR (m/ž) V MEDOBČINSKEM INŠPEKTORATU KRANJ - za nedoločen - 4 delovna mesta

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 30.11.2016
 • Javno zbiranje ponudb za prodaje premičnine – kogeneracije

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 27.10.2016
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin, oktober 2016

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: rok 27.10.2016
 • Nakup, namestitev in vzdrževanje opreme za izgradnjo brezžičnega omrežja Wifi v Mestni občini Kranj

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 20.10.2016 do 10:00
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri projektu za novogradnjo Regijskega večnamenskega športno vadbenega centra Kranj

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 14.12.2016 do 9.00 ure
 • Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 18.10.2016
 • Storitev varovanja ljudi in premoženja v Mestni občini Kranj, Zavodu za šport Kranj, Osnovnih šolah in Glasbeni šoli v Mestni občini Kranj, Mestni knjižnici Kranj in Gorenjskem muzeju

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 15.11.2016 do 09:30 ure
 • Poziv za evidentiranje kandidatov

  Poziv za evidentiranje kandidatov za:

  -          Nadomestnega člana Statutarno pravne komisije

  -          Nadomestnega podpredsednika Komisije za pritožbe

  -          Nadomestnega člana Komisije za turizem.

   

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 12.10.2016
 • Namera za oddajo tržnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem

  Namera za oddajo tržnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 17.10.2016
 • JAVNO NAROČILO: NAKUP ELEKTRONSKE PISARNIŠKE OPREME

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 10.10.2016 do 10:00
 • POVABILO NAROČNIKA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM K STROKOVNEMU DIALOGU

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: Ni podatka
 • Razpis za prosto delovno mesto ravnatelj (m/ž) Kranjskih vrtcev

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: ni podatka
 • - Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj v času jesenskih, novoletnih in zimskih počitnic za leto 2016/2017 (razpis, pravilnik, prijavnica Terme čatež, prijavnica Terme Olimia in cenik)

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 30.9.2016
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto PODSEKRETAR (m/ž) - v Kabinetu župana

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 23.9.2016
 • Javni poziv promotorjem za OŠ Stražišče-telovadnica

  Javni poziv promotorjem za OŠ Stražišče-telovadnica

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 7.11.2016
 • Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri projektu »Gradnja avtobusnega terminala v Mestni občini Kranj«

  Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva pri projektu »Gradnja avtobusnega terminala v Mestni občini Kranj"

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 16.11.2016 do 9.00 ure.
 • RUŠITVENA DELA NA OBJEKTU CANKARJEVA 2 V KRANJU

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 17.8.2016, do 09:30 ure
 • Javni razpis za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru Kranja v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: do vključno 2.9.2016 do 12.00 ure
 • JAVNA RAZGRNITEV Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Br 1 - Britof jug

  Razpisne datoteke

  Zaključen:
 • Pozvi za letovanje otrok v sklopu mednarodnega sodelovanje Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: različni
 • UGOTOVITVENI SKLEP - OPPN za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk

  Rok za prijavo:
 • JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA BR 1 – BRITOF JUG«.

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • »VKLJUČITEV VODNEGA VIRA JAVORNIK V OBSTOJEČI VODOVODNI SISTEM«

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 8.7.2016 do 10:00
 • REKONSTRUKCIJA IN NADZIDAVA OSNOVNE ŠOLE HELENE PUHAR, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 21.07.2016 do 9:30 ure
 • RAZPIS ZA PRIZNANJA MESTNE OBČINE KRANJ za leto 2016

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: do vključno četrtka, 15. septembra 2016, do 24. ure
 • Objava razpisa za delovno mesto: STROKOVNI SODELAVEC VII/1

  Razpis za strokovno tehnično delovno mesto strokovni sodelavec VII/1 (m/ž) v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe -za nedoločen

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 20.06.2016
 • UGOTOVITVENI SKLEP – Mestna občina Kranj stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN za preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt (OPPN Zmrzlikar in Krt) ne more zavzeti, ker ni bilo podanih nobenih pripomb in predlogov.«

  UGOTOVITVENI SKLEP – Mestna občina Kranj stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN za preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt (OPPN Zmrzlikar in Krt) ne more zavzeti, ker ni bilo podanih nobenih pripomb in predlogov.«

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Izbira izvajalca za vzpostavitev sistema (dobavo, montažo) in vzdrževaje samopostrežnega sistema za izpososjo mestnih koles v mestni občini kranj

  Izbira izvajalca za vzpostavitev sistema (dobavo, montažo) in vzdrževaje samopostrežnega sistema za izpososjo mestnih koles v mestni občini kranj

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 20.6.2016 do 9:00
 • Javni razpis za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2016 in 2017 – PONOVLJEN RAZPIS

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Javna objavao stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN Avtobusni terminal in OP Avtobusni terminal

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov v Mestni občini Kranj za šolsko leto 2016/2017

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: ni podatka
 • Javno naročilo: Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 13.6.2016 do 10:00
 • Javno naročilo: nakup avtobusov

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: ni podatka
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk

  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: ni podatka
 • OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU-svetovalec v Skupni službi notranje revizije Kranj

  OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU-svetovalec v Skupni službi notranje revizije Kranj

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Razpis za oddajo poslovnega prostora v domu KS Kokrica

  Razpis za oddajo poslovnega prostora v domu KS Kokrica

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Javni razpis za oddajo nepremičnin v najem – poslovni prostor na naslovu Mavčiče 69

  Javni razpis za oddajo nepremičnin v najem – poslovni prostor na naslovu Mavčiče 69

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: ni podatka
 • Javni razpis za oddajo nepremičnin v najem

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Poziv za evidentiranje kandidatov

  Poziv za evidentiranje kandidatov za:

  -          Predstavnike v svetih javnih zavodov OŠ Franceta Prešerna Kranj (3 predstavniki), OŠ Matije Čopa Kranj (3 predstavniki), OŠ Jakoba Aljaža Kranj (3 predstavniki), OŠ Simona Jenka Kranj (3 predstavniki) in Glasbene šole Kranj (3 predstavniki),

  -          Predstavnika v Nadzornem odboru Fundacije Vincenca Drakslerja,

  -          Nadomestnega podpredsednika Statutarno pravne komisije.

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 6.5.2016.
 • Obvestilo o končanem natečajnem postopku »svetovalec (m/ž) v Projektni pisarni – za nedoločen čas

  Obvestilo o končanem natečajnem postopku »svetovalec (m/ž) v Projektni pisarni – za nedoločen čas

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV NA DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA EUP BI 42 – ZGORNJE BITNJE (OPPN Zgornje Bitnje)

  STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV NA DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA EUP BI 42 – ZGORNJE BITNJE (OPPN Zgornje Bitnje)

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • Izgradnja parkirišča v Šorlijevem naselju ob Osnovni šoli Simona Jenka

  Izgradnja parkirišča v Šorlijevem naselju ob Osnovni šoli Simona Jenka

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 14.4.2016 do 10:00.
 • Nadzidava in gradnja prizidka k vrtcu v Čirčah v Kranju, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 18.04.2016 do 10:00
 • Razpis za ravnatelja Glasbene šole Kranj

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo:
 • PODELITEV KONCESIJE ZA UREJANJE, VARSTVO IN VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN TER OTROŠKIH IGRIŠČ NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ

  PODELITEV KONCESIJE ZA UREJANJE, VARSTVO IN VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN TER OTROŠKIH IGRIŠČ NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 16.05.2016, do 9. ure
 • JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – 2016

  JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ MESTNE OBČINE KRANJ V NAJEM – 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 03.05.2016
 • Javni natečaj: svetovalec v Projektni pisarni na spletni strani MOK

  svetovalec v Projektni pisarni na spletni strani MOK

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 29.3.2016
 • Razpis za letovanje v počitniških objektih Mestne občine Kranj 2016

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: 1.4.2016
 • Poziv za evidentiranje – predlaganje javnosti za reševanje pritožb policistov

  Poziv za evidentiranje – predlaganje javnosti za reševanje pritožb policistov

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 18.3.2016
 • Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Rok za prijavo: rok za oddajo vlog je 15.4.2016, končni rok za preostale vloge pa 12.9.2016.
 • evidentiranje nadomestnih članov v Komisiji za gospodarstvo in v Komisiji za kulturo in šport

  evidentiranje nadomestnih članov v Komisiji za gospodarstvo in v Komisiji za kulturo in šport

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 11.3.2016
 • OBNOVA MOSTU NA HUJAH V KRANJU

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 21.03.2016 do 9:00
 • Razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda (m/ž) »Prešernovo gledališče Kranj« (objava: 12.2.2016)

  Razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda (m/ž) »Prešernovo gledališče Kranj« (objava: 12.2.2016)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Preureditev zadrževalnega bazena ZB5 pri Struževem

  Preureditev zadrževalnega bazena ZB5 pri Struževem

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 25.3.2016 do 10. ure
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto SVETOVALEC (m/ž)- V SKUPNI SLUŽBI NOTRANJE REVIZIJE KRANJ -za nedoločen

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 11.2.2016
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (m/ž)- V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

  Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (m/ž)- V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE -za nedoločen čas.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 09.02.2016
 • Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI REFERENT (m/ž)- V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

  Javni natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI REFERENT (m/ž)- V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE (zaporedna številka 69) -za nedoločen

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 9.2.2016
 • Javnii natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI REFERENT (m/ž)- V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

  Javnii natečaj za uradniško delovno mesto VIŠJI REFERENT (m/ž)- V URADU ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE (zaporedna številka 68) -za nedoločen

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 09.02.2016
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe

  Namera za tržno stanovanje.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15 dni
 • Javni razpis za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju v letih 2016 in 2017

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.03.2016 do 12. ure
 • Javni natečaj za delovno mesto SVETOVALEC (M/Ž) v Uradu za okolje in prostor v Občinski upravi Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26.01.2016
 • Obvestilo o končanem natečajnem postopku

  Razpisne datoteke

  Zaključen: osmem dni od vročitve sklepa
 • RAZPIS za delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) v Uradu za splošne zadeve v Občinski upravi Mestne občine Kranj -za določen čas (nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu) , Objava: 13.01.2016; Rok za prijavo: do 21.01.2016;

  RAZPIS za delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC (M/Ž) v Uradu za splošne zadeve v Občinski upravi Mestne občine Kranj -za določen čas (nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 21.01.2016
 • Javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 9.2.2016 do 10. ure
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja EUP BI 42 – ZGORNJE BITNJE

  Javna razgnitev

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Javni razpis za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2016


  Javni razpis za sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.1.2016
 • Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2016

  Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 15.1.2016
 • Javni razpis za sofinanciranje strokovnega dela izvajalcev letnega programa športa v letu 2016

  Javni razpis za sofinanciranje strokovnega dela izvajalcev letnega programa športa v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • JAVNA RAZGRNITEV: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA AVTOBUSNI TERMINAL V KRANJU IN OKOLJSKO POROČILO ZA OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA AVTOBUSNI TERMINAL V KRANJ

  Razpisne datoteke

  Zaključen: ni podatka
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Nastran in kmetijskega gospodarstva Knez

  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Nastran in kmetijskega gospodarstva Knez

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt

  Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • JAVNO NAZNANILO ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU »AVTOBUSNI TERMINAL« V KRANJU

  JAVNO NAZNANILO ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU »AVTOBUSNI TERMINAL« V KRANJU

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (oddaja tržnega stanovanja v najem)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 10.12.2015
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj

  Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 28.12.2015
 • Poziv za evidentiranje nadomestnega predsednika Komisije za kmetijstvo, člana Sveta Kranjskih vrtcev ter nadomestnega podpredsednika Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč

  Poziv za evidentiranje nadomestnega predsednika Komisije za kmetijstvo, člana Sveta Kranjskih vrtcev ter nadomestnega podpredsednika Komisije za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 4.12.2015
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta Zavoda za šport Kranj

  Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta Zavoda za šport Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 4.12.2015
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta OI Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Kranj

  Poziv za evidentiranje kandidatov za člane Sveta OI Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 4.12.2015
 • Javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 2016

  Javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.12.2015
 • Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2016,

  Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2016,

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.12.2015
 • Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2016

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.12.2015
 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2016, (razpisna dokumentacija)

  Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2016, (razpisna dokumentacija)

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.12.2015
 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2016.

  Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2016.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 22.12.2015
 • Javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt

  Javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za  preselitev
  kmetijskega gospodarstva zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • Javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva knez in kmetijskega gospodarstva Nastran

  Javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za  preselitev kmetijskega gospodarstva knez in kmetijskega gospodarstva Nastran

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 8.1.2016
 • Razpis »Skupaj za dober namen 2015« za izbiro nevladne organizacije za namen podelitve sredstev pridobljenih v okviru projekta skupaj za dober namen

  Gasilsko reševalna služba Kranj objavlja javni razpis za donacijo v sklopu akcije Skupaj za dober namen 2015. Donacija je namenjena nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju športa, kulture, zaščite okolja, turizma idr.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 27.11.2015
 • Javno naročilo: Izdajanje občinskega glasila

  Mestna občina Kranj objavlja javno naročilo za izdajanje občinskega glasila

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 26.11.2015 do 10.ure
 • Javni razpis za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 24.11.2015
 • Poziv za predlaganje kandidatov za člane Sveta Zavoda za šport Kranj.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 11.11.2015
 • Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 13.11.2015
 • Razpis za delovno mesto DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA (M/Ž) »ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, Objava: 09.10.2015

  Razpis za delovno mesto DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA (M/Ž) »ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, Objava: 09.10.2015

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 09.11.2015
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za nadomestnega člana Komisije za medobčinsko in mednarodno sodelovanje

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 06.11.2015
 • Javni natečaj za delovno mesto SVETOVALEC (M/Ž) v Projektni pisarni - za nedoločen čas v Občinski upravi Mestne občine Kranj, Objava: 20.10.2015;

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 28.10.2015
 • Javni poziv civilnim organizacijam ali vzgojno varstvenim organizacijam s področja prometne varnosti.

   

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.10.2015
 • Javni razpis za prosto delovno mesto DIREKTOR (M/Ž) Mestne knjižnice Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 20.10.2015
 • Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike ustanovitelja (4) v Svetu javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 12.10.2015
 • Poziv za evidentiranje nadomestnega člana (1) Komisije za kmetijstvo.

  Razpisne datoteke

  Zaključen: 12.10.2015
Prikaži več rezultatov
Prikaži manj rezultatov

23.02.2017
Odlok o urejanju prometa prejel večinsko podporo svetnikov Kranj, 22. februarja 2017 – Nov odlok o urejanju prometa v kranjski občini je v prvem branju podprlo 24 svetnic in svetnikov od 29-ih, ki so glasovali (trije so bili proti in dva vzdržana). Druga izpostavljena ...
22.12.2016
Kranj, 21. decembra 2016 – Svetnice in svetniki MO Kranj so sprejeli proračun za leto 2017. Prejemkov je planiranih 54,97 milijona evrov, izdatkov pa za 60,22 milijona evrov, od tega za investicije 17,5 milijona evrov. Sprejetih je bilo še nekaj sprememb in dopolnitev ...
25.11.2016
Kranj, 23. novembra 2016 – Svetnice in svetniki MO Kranj so v prvem branju z 22 glasovi za sprejeli proračun za leto 2017. Planiranih je 54,5 milijona evrov prihodkov in 59,8 milijona odhodkov. Razlika med prihodki in odhodki v višini 5,2 milijona evrov se bo pokrila ...
17.09.2016
Kranj, 14. september 2016 – Svet MO Kranj je pri kadrovskih zadevah potrdil mandat novemu svetniku, imenoval predsednika in novega člana Komisije za volitve, mandatna vprašanja in imenovanja ter dal soglasje k še nekaj drugim imenovanjem, pri premoženjskih zadevah ...
MEDNARODNO SODELOVANJE
23.5.2017
Sezona 2017/18 gre počasi h koncu a to ne pomeni, da Prešernovo , miruje, saj se bomo s šestimi predstavami udeležili kar enajst gostovanj, oz. festivalov. V veliko čast nam je, da se bo 30 maja ob 20.00 predstava Judovski pes, v režiji Yonathana Esterkina in izvedbi Mihe Rodmana, ki smo jo pripravili v koprodukciji z Mini teatrom, povabljena na Mednarodni ...
21.11.2016
Nemški veleposlanik njeg. eksc. Klaus Riedel je na mestnem pokopališču položil vence padlim vojakom NOB, mobiliziranim nemškim vojakom in drugim padlim v vojnah. Veleposlanik Klaus Riedel se je v svojem govoru na nemškem vojaškem pokopališču v Kranju spomnil žrtev vojne in nasilja. Poudaril je, da nas skupno žalovanje spominja tudi na to, kako dragoceni ...
Arhiv novic

 

 

 


OBVESTILA:

 

 

NAVODILA IN DRUGE OBJAVE:

Navodilo v zvezi z izpolnjevanjem anket (navodilo, vloga)

 

Energetska svetovalna pisarna deluje v prostorih Mestne občine Kranj, v 1. nadstropju, pisarna št.138, vsako sredo od 15.30 do 17h.

 

Za svetovanje je obvezna potrebna predhodna prijava na telefonski številki 04/23 73 121 (vsak dan od 8. do 14. ure).

 

Promocijska zloženka

 

Dodatne informacije

Mestna občina Kranj je 27. maja 2013 na spletnih straneh www.kranj.si uvedla poseben podportal, namenjen prodaji nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj.

 

Za dostop do podportala kliknite tukaj.