Kranj is the third largest city in Slovenia, with a population of 55.800 (2012). It is located approximately 12 miles northwest of Ljubljana. The centre of the City Municipality of Kranj and of the traditional region of Upper Carniola (northwestern Slovenia) is a mainly industrial city with significant electronics and rubber industries.

 

Archaeological finds show that Kranj was settled in prehistoric times. Discoveries include a bronze ax found in Drulovka, Hallstatt-era graves in the northern part of the town above the bank of the Kokra River, testifying to Illyrian settlement, and a burial site in the southern part of the town above the left bank of the Sava River, indicating a Celtic settlement. The Romans founded the settlement of Carnium at the confluence of the Sava and Kokra. In the 6th century, a major Germanic settlement stood at the same site, and an Ostrogothic cemetery was discovered nearby. The Gothic settlement was continued by the Lombards and existed until c. AD 580, when it was destroyed by invading Slavs

 

 


 


 

     

 


 

OBVESTILO:

 

TERMINI MATURITETNIH IZPITOV 2015

 

Državni izpitni center obvešča, da bodo maturitetni izpiti potekali v maju in juniju 2015. V terminih pisanja mature se lahko odvijajo različne javne prireditve. Če potekajo v bližini srednjih šol, motijo zbranost kandidatov. Pristojni naprošajo, da pri načrtovanju javnih prireditev, ki bi potekale v bližini srednjih šol, upoštevate datume in čas pisanja maturitetnih izpitov.
Maturitetni izpiti bodo potekali med 8.45 in 12.50, in sicer v naslednjih dneh:


Torek, 5. maj 2015
Sobota, 30. maj 2015
Ponedeljek, 1. junij 2015
Torek, 2. junij 2015
Sreda, 3. junij 2015
Četrtek, 4. junij 2015
Petek, 5. junij 2015
Sobota, 6. junij 2015
Ponedeljek, 8. junij 2015
Torek, 9. junij 2015
Sreda, 10. junij 2015
Četrtek, 11. junij 2015
Petek, 12. junij 2015
Sobota, 13. junij 2015
Ponedeljek, 15. junij 2015


Hvala za razumevanje, dijakom pa uspešno!

 

ZAPORE CEST NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ:

 

Od 9.4.2015 do 18.4.2015 bo zaradi sanacije tlakovanega vozišča delna zapora občinske ceste pred stavbo Mestne občine Kranj (Slovenski trg 1). Promet bo preusmerjen preko označenih parkirnih mest (modra cona), na katerih bo v času zapore prepovedano parkiranje.

 

 

OBVESTILA:

  • Odgovori na vprašanja predsednikom krajevnih skupnosti v zvezi z gradnjo javne kanalizacije – GORKI (datoteka)
  • Postopek za izračun komunalnega prispevka za kanalizacijo (datoteka)

 

 

NAVODILA IN DRUGE OBJAVE:

Navodilo v zvezi z izpolnjevanjem anket (navodilo, vloga)

 

Energetska svetovalna pisarna deluje v prostorih Mestne občine Kranj, v 1. nadstropju, pisarna št.138, vsako sredo od 15.30 do 17h.

 

Za svetovanje je obvezna potrebna predhodna prijava na telefonski številki 04/23 73 121 (vsak dan od 8. do 14. ure).

 

Dodatne informacije

Mestna občina Kranj je 27. maja 2013 na spletnih straneh www.kranj.si uvedla poseben podportal, namenjen prodaji nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj.

 

Za dostop do podportala kliknite tukaj.
 

 

 

INFO

MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: +386 (0)4 237 30 00
F: +386 (0)4 237 31 06
E: obcina.kranj@kranj.si