Prostorski informacijski sistem - GIS

GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEM MESTNE OBČINE KRANJ – SPREMEMBE!


Trenutno poteka posodobitev podatkov, ki so vezani na Spremembe PUPov in Plana. Podatki o namenski rabi zemljišč ter prostorsko ureditvenih pogojih v Mestni občini Kranj niso nujno točni. Posodobitev bo predvidoma končana do 15. 5. 2010. Hvala za razumevanje.

Mestna občina Kranj je v zadnjih letih pospešeno razvijala občinski prostorski informacijski sistem. Danes se lahko pohvalimo z enim najbolj razvitih tovrstnih sistemov v Sloveniji, ki je del širšega sistema iObčina, v katerem so zbrani prostorski sistemi številnih slovenskih občin. iObčina je produkt podjetja Kaliopa d.o.o., ki sodeluje pri ustvarjanju našega prostorskega informacijskega sistema že od samega začetka.

Prostorski informacijski sistem (v nadaljevanju iObčina) Mestne občine Kranj vsebuje državne in občinske prostorske podatke na enem mestu, ki so uporabnikom s pomočjo pregledovalnika (internet explorer) na enostaven način dostopne preko interneta. iObčina je dostopen za več skupin uporabnikov:

 • javni oz. prosti vstop je namenjen občanom, podjetjem in ostalim ustanovam
 • vstop za pooblaščene osebe je namenjen državnim organom, organom lokalnih skupnosti in osebam javnega prava, ki opravljajo upravne naloge po javnem pooblastilu.

 

Prek javnega dostopa do iObčine, ki nudi povezovanje vseh vrst in tipov prostorskih podatkovnih vsebin ter njihovo pregledovanje in poizvedovanje, želi občina razbremeniti občinsko upravo pri izdajanju informacij ter obenem približati obstoječe podatke občanom ter s tem dvigniti hitrost, učinkovitost in kvaliteto posredovanja prostorskih podatkov in informacij.

V iObčini lahko pregledujete, izpisujete, tiskate, pošiljate, analizirate, iščete, itd. naslednje državne in občinske vektorske ter rastrske podatke:

 

Državni podatki (Geodetska uprava, AJPES, Ministrstvo za notranje zadeve, ostala pristojna ministrstva):

 • digitalni zemljiški kataster (parcele)
 • kataster stavb + ehiš (ulice, hišne številke, poslovni subjekti)
 • register prostorskih enot (ulice, krajevne skupnosti, katastrske občine, …)
 • letalski posnetki v merilih 1:1000, 1:2500 in 1:5000
 • digitalni model reliefa
 • temeljni topografski načrti v merilu 1:5000

 

Občinski podatki:

 • občinski prostorski podatki (prostorski plan, prostorsko ureditveni pogoji)
 • komunalna infrastruktura (kanalizacija, vodovod)
 • energetska infrastruktura (plin, elektrovodi)
 • prometna infrastruktura
 • območja varovanja in zavarovanja (naravne vrednote, kulturna dediščina, erozijska območja, vodovarstvena območja, poplavna območja)
 • turistična karta
 • zelene površine

 

Dostop

Za dostop potrebujete računalnik, povezavo v internet ter spletni brskalnik Internet Explorer. IObčina domuje na spletnem naslovu: http://gis.kaliopa.si/MOKranj

Dodatne informacije si lahko ogledate v uporabniškem priročniku na omenjenem naslovu, ki vas bo vodil skozi spoznavanje sistema iObčina. V kolikor boste imeli dodatna vprašanja, pripombe, ideje in želje se lahko obrnete direktno na podjetje Kaliopa d.o.o. (tel.: 01/5208280, e-mail: info@kaliopa.si) ali pa na Oddelek za okolje in prostor Mestne občine Kranj.

 

Opozorilo:

Podatki v prostorskem informacijskem sistemu Mestne občine Kranj so informativnega značaja. Uradni podatek se pridobi z lokacijsko informacijo oz. na Uradu za okolje in prostor Mestne občine Kranj.