17. januar, 2019
Kriminalisti so v sodelovanju z DOPPS iz ujetništva rešili zavarovano ptico postovko

Kriminalisti  so  na  podlagi  sprejete  prijave  Društva  za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije v letošnjem letu posamezniku z območja Gorenjske zasegli živo ptico postovko, ki je žival iz reda ujed (Falconiformes) in je na seznamu zaščitenih živalskih vrst po Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (uredba).

Posameznik  je  utemeljeno osumljen, da je iz okolja vzel zaščiteno žival - samico ptice postovke - ter jo na dvorišču v kletki leto in pol zadrževal v ujetništvu.   Ne  glede  na  razlog  je  prepovedano  že  samo  zadrževanje zaščitenih živalskih vrst.

Divja  ptica  po  oceni  strokovnjaka  ne  bi  bila sama zmožna preživeti v naravi,  trenutno pa je nameščena v Zatočišču za živali prosto živečih vrst na  Muti,  kamor  so  jo  prepeljali  kriminalisti.  Žival bodo v zatočišču poskušali rehabilitirati, njen odpust v naravo bo predvidoma mogoč šele čez nekaj mesecev.

V  dejanju  posameznika  gre  za  kaznivo  dejanje  Nezakonito  ravnanje  z zaščitenimi živalmi in rastlinami po 344. členu Kazenskega zakonika, ki kot nezakonito opredeljuje posedovanje, odvzem, poškodovanje, usmrtitev, izvoz, uvoz  ali  trgovanje  z  zaščitenimi  divjimi  živalskimi  ali rastlinskimi vrstami,  zaščitenimi živalmi ali rastlinami ali njihovimi deli ali iz njih izdelanimi  izdelki.  Za dejanje se storilec kaznuje z zaporom do treh let. Za dejanje bo kazensko ovaden.

Kriminalisti  so s prvimi ugotovitvami seznanili tudi pristojni inšpektorat za okolje in prostor.

Ptica  ujeda  je  sicer  samo  ena  od  mnogih  živalskih  vrst,  ki jih je prepovedano  zadrževati  v  ujetništvu  kot  živo  žival odvzeto iz narave. Celoten seznam zavarovanih živalskih vrst, katerih živali so zavarovane, je objavljen v prilogi 1 uredbe in je dodan temu obvestilu. Samica postovke je tudi  na  Rdečem seznamu ptičev gnezdilcev (tudi priloga). Gre za žival, za katero  obstaja  nevarnost,  da  bo zaradi sprememb v življenjskem prostoru postala ogrožena.

Posamezniki  in  društva  lahko  v  primeru  zaznav  nezakonitega  lova ali posedovanja,  odvzema  oziroma  zaradi  drugih dejanj z zaščitenimi živalmi obvestijo tudi policiste in jim posredujejo konkretne podatke, ki jih lahko v  nadaljevanju  tudi  podkrepijo. Policisti bodo podatke preverili in nato ukrepali na podlagi zakonskih določil in stroke.

Informacija o nezakonitem lovu na jamske ali druge zavarovane vrste živali z leta 2016.