Novice

17.01.2020
Mestna knjižnica Kranj, 27. januar 2020 ob 13.00 Za sedanji čas je značilno, da se srečujemo s podaljševanjem povprečne življenjske dobe, kar prinaša nove naloge in izzive pri medgeneracijskih odnosih. V Sloveniji, in tudi Evropi, se tako soočamo s spremembo v demografski strukturi prebivalstva. Na to kažejo padec rodnosti, naraščanje števila prebivalstva, starega med 65 in 80 let, ter skromni naravni ...
17.01.2020
Direktor Šolskega centra Kranj Jože Drenovec in ravnateljica Višje strokovne šole mag. Lidija Grmek Zupanc sta 14. januarja 2020 v Prešernovem gledališču Kranj podelila 78 diplom diplomantom Višje strokovne šole. Osem diplomantov je prejelo tudi pohvale, šest diplomantov pa nagrade za dosežene rezultate v času študija. Posebno priznanje je za svoje večletno uspešno delo, rezultate in mentorstvo na ...
06.01.2020
V Mestni občini Kranj se zavedamo nevarnosti ekonomskih sprememb in vplivov, ki jih imajo na okolje v našem prostoru, zato z novim projektom CITYCIRCLE sledimo trendu krožnega gospodarstva. Glavni cilj projekta je vzpostavitev podpornega okolja za krepitev krožnega gospodarstva, s katerimi bi lahko izkoristili tudi potencial poslovnih lokacij, zato vas vabimo na predstavitveno delavnico RAZVOJ KROŽNEGA ...
06.01.2020
Obveščamo vas, da je bil dne 13.12.2019 v Uradnem listu RS objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj. Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3337 S tretjimi spremembami in dopolnitvami Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj ni bilo sprememb namenske rabe prostora, pač pa le usklajevanje določb tekstualnega ...
31. december, 2019
V pomoč staršem, ki pripeljejo otroke Parkirišče pri vrtcu Čebelica na Planini v Kranju je razširjeno za dodatnih devet parkirnih mest. Tako je za uporabnike vrtca skupaj sedaj na voljo 18 parkirnih mest, kar bo v pomoč staršem, ko otroke pripeljejo oziroma pridejo ponje. Ob parkirišču je na novo posajenih pet dreves. Razširitev je začasno utrjena v makadamu. Spomladi 2020 bodo urejeni še robniki in ...
30. december, 2019
Letošnji prešerni december je združil občane Kranja, odprl njihova srca in z zbranimi 10.860 evri olajšal življenje desetim izbranim družinam in posameznikom v stiski. Humanitarni projekt V Kranju dobro v srcu mislimo , ki je v decembru potekal na pobudo župana Matjaža Rakovca in pod okriljem Društva prijateljev mladine Kranj ter Zavoda za turizem in kulturo Kranj, je pričaral upanje in nasmeh na obraz ...