Novice

01.09.2015
Mestna občina Kranj, na podlagi 57. člena Zakona o ohranjanju narave (Ur. list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) SEZNANJA JAVNOST Z OSNUTKOM ODLOKA O NARAVNEM REZERVATU GLINOKOPNIH BAJERJEV Z OKOLICA NA BOBOVKU PRI KRANJU Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na - Osnutek Odloka o Naravnem rezervatu glinokopnih ...
31.08.2015
Kranj, sobota, 29. avgust 2015 - »V Krajevni skupnosti Orehek Drulovka me je najbolj navdušilo, da imate vse tako lepo urejeno. Navdušen sem na takimi krajani in če bi bilo povsod tako, bi bil Kranj prečudovit. Želim si, da ste še naprej tako dobra krajevna skupnost, kot ste bili do zdaj«, je krajane krajevne skupnosti Orehek Drulovka ob njihovem prazniku nagovoril župan Mestne ...
28.08.2015
Mestna občina Kranj bo z namenom preprečitve nekontroliranega razmnoževanja zapuščenih mačk in širjenja morebitnih bolezni od 7. septembra do 18. septembra 2015 s pomočjo zavetišča na Blejski Dobravi, PERUN - DRESURA PSOV, Branko Pirc s. p., in veterinarske ambulante Medicovet, d.o.o., izvajala jesensko akcijo sterilizacije oz. kastracije brezdomnih, prostoživečih mačk na območju mestne občine Kranj. ...
27.08.2015
Stražišče, 27. avgust 2015 – Komunala Kranj je s podizvajalci začela nameščati na kanalizacijske iztoke v kleti večstanovanjske zgradbe na Trojarjevi ulici (vhodi od 17 do 23) povratne lopute, ki bodo preprečevale poplavljanje kleti ob večjih nalivih. »Učinkovita rešitev pred poplavljanjem kleti na v tem delu Stražišča bo sistemska, ko bomo uredili ponikovalno polje na Bantalah ...
26.08.2015
Odločitev posameznika o poklicni karieri je ena izmed zahtevnejših in pomembnejših, še posebno v mladih letih, ko si tlakujemo pot za prihodnost. V Slovenski vojski (SV) odpiramo vrata prav mladim. Vabimo vas, da se nam pridružite, se preizkusite in si potrdite, da zmorete in se znate odločati, kje boste v prihodnje uresničevali svoje ambicije. Možnosti zaposlitve v SV so zelo različne. SV je vir praktičnega ...
24.08.2015
Prve poletne ustvarjalnice za učitelje tehničnega pouka ter mentorje, od 24.-26.8.2015 Nova znanja s področja robotike, elektronike, Lego konstrukcij Danes, v ponedeljek, 24. avgusta 2015, so se za učitelje kranjskih osnovnih šol začele t.i. Ustvarjalnice, ki se bodo izvajale v CŠOD Javorniški rovt. Pred odhodom je učitelje pozdravil tudi župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar, ki je v svojem nagovoru ...