Novice

12.06.2015
Mestni svet je imenoval pet članov častnega razsodišča, ki ga je določil konec januarja 2015 sprejeti Kodeks ravnanja funkcionarjev Mestne občine Kranj. Člani častnega razsodišča so: Andraž Jakelj, mag. javne uprave in zaposlen na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo na Golniku, dr. Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja in profesorica na Biotehniški fakulteti ter častna občanka MO Kranj, ...
12.06.2015
Ker sedanji Zavod za turizem Kranj že nekaj časa opravlja naloge, ki segajo na področje kulture, se je kot dobra razvojna usmeritev pokazal predlog, da sedanji zavod širše delovanje opredeli v ustanovitvenem aktu in tako pridobi podlago, da s projekti kandidira na državnih ali evropskih razpisih tako za področje turizma kot kulture. V prvem branju so svetniki v zelo konstruktivni debati dali svoje ...
11.06.2015
Župan Mestne občine Kranj B oštjan Trilar se je 11. junija 2015 udeležil krajevnega praznika na Zlatem polju. Na delovnem obisku je s predsednico KS Zlato polje Damjano Piškur in tamkajšnjim svetom določil prioritete investicij v letošnjem in naslednjem letu. Damjana Piškur je poudarila, da je vesela, da je Mestne občina Kranj aktivno pristopila k reševanju problemov krajanov, saj jim lahko le tako ...
11.06.2015
Izčrpno poročilo o stanju na obeh projektih in potrditvi, da dela potekajo po terminskem planu in da je tekoče urejen tudi tok sofinancerskih sredstev, je pojasnilo vprašanja in odvrnilo morebitne dvome nekaterih svetnikov. Tudi kontrole s strani okoljskega ministrstva so potrdile pravilno izvajanje projekta v celoti. Vizija za naprej je, da se vsa dela zaključijo do konca leta 2015, uspešno poskusno ...
11.06.2015
Kranj, 10. junij 2015 – »Vloženega je bilo veliko truda, da smo rebalans proračun za leto 2015 uravnotežili in vanj umestili projekte, ki so pomembni tako za podporo novim delovnim mestom kot za razvoj podjetništva. Planirana so sredstva za pripravo projektov za kandidaturo za evropska sredstva, več sredstev namenjamo za investicije po krajevnih skupnostih, za infrastrukturne objekte, ...
09.06.2015
Danes, 9. junija 2015, popoldne bosta na Bledu Planet GV in sekcija managerk pri Združenju Manager podelila priznanja Artemida najboljšim managerkam preteklega leta. Med prejemnicami priznanja je tudi sedanja direktorica občinske uprave Mestne občine Kranj Senja Vraber. Planet GV in sekcija managerk pri Združenju Manager priznanje Artemida že enajsto leto zapored podeljujeta tistim managerkam, ki so ...