Novice

05.03.2014
Mestna občina Kranj je skupaj z občinami Ljubljana, Celje, Koper, Velenje, Jesenice in Naklo pristopila k projektu Razvajaj se v mestu. Skupno sodelovanje in akcija je bila predstavljena tudi na novinarski konferenci v sredo, 4.3.2014 na Gospodarski zbornici Slovenije. Namen projekta je promocija mestnih središč s posebno ponudbo malih podjetnikov ob dnevu žena 7. in 8. marca. Ob tej priložnosti so ...
05.03.2014
Za zagotovitev učinkovitega izvajanja Zakona o davku na nepremičnine je Upravna enota Kranj vzpostavila in zagotovila delovanje informacijske točke, kjer bodo uslužbenci upravne enote nudili lastnikom zemljišč določeno pomoč. Informacijska točka deluje od 5. 3. 2014 dalje v poslovnem času upravne enote: ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure, torek od 8.00 do 15.00 ure, sreda od 7.30 do 17.30 ure, četrtek ...
05.03.2014
Eko sklad je dne 28.2.2014, v UL RS št. 15/2014, objavil dva javna poziva za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud, na podlagi katerih bo namenjenih skupaj 21 mio €, od tega bo namenjenih 7,5 mio € občanom, ki bodo izvajali naložbe v občinah, v katerih je bil sprejet odlok o načrtu za kakovost zraka z namenom zmanjšati prašne delce PM10. Vlada RS je decembra 2013 tak odlok sprejela ...
05.03.2014
Kranjčanka Marija Božeglav je v torek, 4. marca 2014, praznovala 100. rojstni dan. Ob njenem visokem življenjskem jubileju so ji čestitali župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj, predsednik Krajevne skupnosti Zlato polje Karel Piškur, predstavnica Krajevne skupnosti Planina Sonja Mašič in predstavnik Rdečega Križa Zlato polje Miroslav Rant. Marija je bila rojena v Kamni Gorici v družini Šparovec kot ...
26.2.2014
Mestna občina Kranj obvešča oškodovance, da na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-4/2014-19 – DGZR ter Navodil za ocenjevanje škode Uprave RS za zaščito in reševanje ter Zavoda za gozdove Slovenije z dne 25.2.2014 lahko prijavijo škodo zaradi poplav, snega in žledu v letu 2014, in sicer najkasneje: - do petka 7. 3. 2013 na obrazcih 4 in 5 – ...
25.2.2014
Gradbeno dovoljenje za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj je pravnomočno. Gradbeno dovoljenje za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj, ki ga je Mestna občina Kranj prejela v petek, 21. februarja 2014 , je postalo pravnomočno z današnjim dnem, 25. februarja 2014. Predmetno gradbeno dovoljenje obsega 3. faze, in sicer: 1. fazo – demontažo nadstrešnice za odpadke, gradnjo novih ...