Novice

8. avgust, 2013
Komunala Kranj, d.o.o. vse uporabnike pitne vode na javnem vodovodnem omrežju v naseljih Pševo, Javornik, Čepulje v Mestni občini Kranj obvešča, da je zaradi dolgotrajne suše in zmanjšanja izdatnosti vodnega vira oskrba s pitno vodo že močno otežena. Od 8. avgusta 2013 pa do preklica je prepovedano pranje avtomobilov ter zalivanje zelenic. Vse porabnike pa poziva, da s pitno vodo ravnajo skrbno in ...
7. avgust, 2013
Mestna občina Kranj kot partnerka v projektu Pangea poziva vse občane Gorenjske, starosti od 60 do 80 let, ki so sposobni samostojno prehoditi dva kilometra, da se prijavijo na posebne brezplačne meritve za ugotavljanje zdravstvenega stanja in fizičnih sposobnosti posameznika. Udeleženci bodo po meritvah dobili neposredne informacije o njihovem zdravstvenem in splošnem psihofizičnem stanju, na njihovo ...
5. avgust, 2013
Mestna občina Kranj, kot nosilna občina projekta, je od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dobila pozitivno odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop«, saj izpolnjuje vse pogoje za dodelitev nepovratnih sredstev. S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje bo Mestna občina Kranj z Občino Naklo in Občino ...
1. avgust, 2013
Med projekti, za katere si Mestna občina Kranj kot nosilna občina prizadeva pridobiti nepovratna sredstva sofinanciranja, je tudi gradnja vodovoda Bašelj-Kranj in Zadraga-Naklo. Projekt z daljšim imenom »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop« je vreden 11,8 milijona EUR. Obsega dva sklopa, in sicer gradnjo vodovoda Bašelj-Kranj, kjer sodelujejo občine ...
31. julij, 2013
Mestna občina Kranj se je v marcu 2013 prijavila na razpis za sofinanciranje energetske sanacije vrtca Živ-žav v Stražišču in Zdravstvenega doma Kranj. Konec julija 2013 je od Ministrstva za infrastrukturo in prostor prejela pozitivno odločbo za pridobitev nepovratnih sredstev v višini 528.800 EUR (za vrtec Živ-žav 175.500 EUR, za Zdravstveni dom Kranj 353.300 EUR). V vrtcu Živ-žav bo s pomočjo nepovratnih ...
31. julij, 2013
Naklo, 30. julija 2013 – Gospa Ana Gartnar, ki sedaj živi v Domu starejših občanov v Naklem je 24. julija 2013 praznovala 100. rojstni dan. Pred tem je živela na Primskovem in Zlatem polju v kranjski občini. Za visok življenjski praznik so ji izrekli čestitke župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj , predstavnik KS Zlato polje Miroslav Rant , iz Občine Naklo pa podžupan Albin Golba . Gospa ...