Novice

26. avgust, 2013
Mestna občina Kranj želi zmanjšati število zapuščenih mačk oziroma preprečiti nekontrolirano razmnoževanje in širjenje morebitnih bolezni, zato bo od 2. septembra do 13. septembra 2013 s pomočjo zavetišča na Blejski Dobravi, Perun - dresura psov, Branko Pirc s. p., in veterinarske ambulante Medicovet, d. o. o., ponovno izvajala akcijo sterilizacije oziroma kastracije brezdomnih mačk na območju mestne ...
16. avgust, 2013
Orehek, 14. avgust 2013 – Za visok življenjski jubilej so mu izrekli čestitke podžupana Mestne občine Kranj mag. Janez Frelih , predsednik KS Orehek – Drulovka Marjan Fajfar in predstavnica RK Orehek – Drulovka Marija Sokol . Mag. Janez Frelih je slavljencu izročil darilo in častno listino Mestne občine Kranj ob 100. rojstnem dnevu. Gospod Dominik Kosec je rojen 15. avgusta ...
9. avgust, 2013
Medtem, ko je imela Mestna občina Kranj pravnomočno izbrane vse izvajalce del za gradnjo kanalizacijskega omrežja, je za gradnjo čistilne naprave tekel revizijski postopek. Tako je imel projekt Gorki pred s seboj le še eno oviro, ki pa je odstranjena, saj je Državna revizijska komisija odločila, da se zahtevek za revizijo zavrne. Vse odločitve o oddaji javnih naročil, vključno z odločitvijo glede »Nadgradnje ...
8. avgust, 2013
Komunala Kranj, d.o.o. vse uporabnike pitne vode na javnem vodovodnem omrežju v naseljih Pševo, Javornik, Čepulje v Mestni občini Kranj obvešča, da je zaradi dolgotrajne suše in zmanjšanja izdatnosti vodnega vira oskrba s pitno vodo že močno otežena. Od 8. avgusta 2013 pa do preklica je prepovedano pranje avtomobilov ter zalivanje zelenic. Vse porabnike pa poziva, da s pitno vodo ravnajo skrbno in ...
7. avgust, 2013
Mestna občina Kranj kot partnerka v projektu Pangea poziva vse občane Gorenjske, starosti od 60 do 80 let, ki so sposobni samostojno prehoditi dva kilometra, da se prijavijo na posebne brezplačne meritve za ugotavljanje zdravstvenega stanja in fizičnih sposobnosti posameznika. Udeleženci bodo po meritvah dobili neposredne informacije o njihovem zdravstvenem in splošnem psihofizičnem stanju, na njihovo ...
5. avgust, 2013
Mestna občina Kranj, kot nosilna občina projekta, je od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dobila pozitivno odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop«, saj izpolnjuje vse pogoje za dodelitev nepovratnih sredstev. S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje bo Mestna občina Kranj z Občino Naklo in Občino ...