Novice

23. april, 2013
V Sloveniji bo 18. maja 2013 stopila v veljavo nova oblika dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji za državljane tretjih držav. Ministrstvo za notranje zadeve poziva vse tujce z dovoljenjem za stalno prebivanje v Sloveniji, naj čim prej, najkasneje pa do 18. maja 2013, zamenjajo dovoljenje za stalno prebivanje v obliki nalepke v potnem listu za dovoljenje v obliki kartice. Kartična oblika dovoljenja ...
22. april, 2013
Na predvečer praznika, v torek, 30. aprila, bo kresovanje na Joštu od 20. ure dalje. Osrednja prireditev na Joštu nad Kranjem pa bo na dan praznika 1. maja. Program letošnjega srečanja se bo začel ob 10.30. Prvomajska srečanja imajo v Sloveniji bogato tradicijo. Čeprav je to delavski praznik, ga praznujemo vsi: delavci, upokojenci, nezaposleni, dijaki, študentje. Delavci s kranjskega področja in njihove ...
22. april, 2013
Mestna občina Kranj je na podlagi javnih razpisov 199 nevladnim in drugim organizacijam s področja družbenih dejavnosti razdelila 1.154.224 evrov V Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Kranj zaključujejo z javnimi razpisi za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij za leto 2013. Prvič je bil izveden elektronski razpis za vsa področja, razen za veterane in upokojenska društva. ...
12. april, 2013
Sosvet za varnost Mestne občine Kranj se je 11. aprila 2013 seznanil s poročili o delu Policijske postaje Kranj, Medobčinskega inšpektorata Kranj in Gasilsko reševalne službe Kranj za leto 2012. Namestnik komandirja Policijske postaje Kranj Andraž Zadražnik je med drugim za področje zlorabe alkohola povedal, da je bilo v lanskem letu zabeleženih 30 % manj prekrškov v gostinskih lokalih, same alkoholiziranosti ...
11. april, 2013
Gasilsko reševalna služba Kranj je v torek, 22. 1. 2013, organizirala delavnico, namenjeno partnerjem v projektu »GOAL« ter drugim pristojnim službam, ki bodo 12. aprila 2013 sodelovale na čezmejni vaji »Ljubelj 2013«. Vaja bo izvedena v nočnem času, s pričetkom ob 18.30 uri. Cilji vaje »Ljubelj 2013« so krepitev operativnega čezmejnega sodelovanja ...
4. april, 2013
Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) je 3.4.2013 na svoji spletni strani objavil novo javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2013. Na voljo je 8,9 milijona EUR. Predvidena je vključitev dodatnih 1.300 brezposelnih oseb v programe javnih del pri neprofitnih delodajalcih. V Mestni občini Kranj imajo prednost programi, ki jim je občina dala soglasje že na podlagi prvega javnega povabila pa na ...