Novice

21. februar, 2013
Mestna občina Kranj obvešča o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce in v vrtce s koncesijo za šolsko leto 2013/2014. Vpis bo potekal v vrtcih vsak delovni dan od četrtka 28. februarja 2013 do petka 8. marca 2013 v času uradnih ur. Podatki za vpis v vrtec so objavljeni na spletnih straneh posameznih vrtcev, ter v priloženem dopisu tukaj !
19. februar, 2013
Mestna občina Kranj je na osnovi javnega razpisa za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce dodelila koncesijo: - Zasebnemu vrtcu Dobra teta, PE Pri dobri Tinci, Partizanska c. 10, Kranj, za 1 oddelek I. starostnega obdobja, ki se izvaja kot dva polovična oddelka. Delovati bo začel 25. marca 2013. V koncesijskem vrtcu bo od srede 20.2.2013 do vključno ...
19. februar, 2013
Preselil se bom v drugo evropsko državo – kako dobim dovoljenje za prebivanje? Kakšna pravila veljajo za cene mobilnega gostovanja? Moj let je odpovedan – kakšne so moje pravice? Za katera finančna sredstva EU lahko zaprosi moja organizacija? Odgovore na ta in druga vprašanja boste dobili pri osrednji informacijski službi Europe Direct. Odgovore na ta in podobna vprašanja lahko ...
15. februar, 2013
Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnike v svete javnih in vzgojnoizobraževalnih zavodov: Mestna knjižnica Kranj (4 predstavniki), Prešernovo gledališče Kranj (4 predstavniki), Gorenjski muzej Kranj (4 predstavniki), Gasilsko reševalna služba Kranj (3 predstavniki), Dijaški in študentski dom Kranj (1 predstavnik) ter Gimnazija Franceta Prešerna (1 predstavnik) ( poziv , obrazec )
15. februar, 2013
Mestna občina Kranj je v Uradnem listu Republike Slovenije, ki je izšel 15. 2. 2013, objavila Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2013 v skupni višini 153.400 EUR. Javni razpis obsega ukrepe na področju pridelave kmetijskih proizvodov (naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, varstvo tradicionalnih ...
14. februar, 2013
Upravna enota Kranj bo pričela z odbiranjem arhivskega gradiva in izločanjem dokumentarnega gradiva, ki mu je potekel rok hrambe, za področje gradbenih zadev iz let 2001 in 2002. Izločeni bodo gradbeni načrti individualnih gradenj, tipskih stanovanjskih in drugih objektov. Več o tem...