Novice

2. november, 2012
Mestna občina Kranj je pristopila k izdelava strategije mestnega potniškega prometa. V ta namen je dokument izdelalo podjetje OMEGA consult, d. o. o. Strategija mestnega potniškega prometa zajema predloge ukrepov za povečanje učinkovitosti mestnega potniškega prometa, zvišanje deleža uporabe mestnega potniškega prometa, zagotavljanje boljše pokritosti z mestnim potniškim prometom, znižanje obremenjevanja ...
30. oktober, 2012
Ob dnevu spomina na mrtve so župan, podžupanja in podžupani Mestne občine Kranj položili cvetje k več spominskim obeležjem na območju mestne občine Kranj. Župan Mohor Bogataj je cvetje položil 26. oktobra 2012 v Prešernovem gaju pri spomenikih dr. Francetu Prešernu, Simonu Jenku in pri spomeniku bazoviškim žrtvam, na kranjskem pokopališču pri spomeniku borcem NOB v okviru spominske slovesnosti, ki ...
29. oktober, 2012
V četrtek, 25. oktobra 2012, je župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj odprl novo telovadnico pri podružnični šoli OŠ Simona Jenka v Goričah. Odprtje novega objekta, nove gradnje je za kraj oziroma krajevno skupnost vedno velik dogodek. Nove telovadnice so bili najbolj veseli učenci, vsekakor pa je to velika pridobitev za vse krajane. Telovadnica bo namenjena tako športnim aktivnostim kot tudi prireditvam. ...
29. oktober, 2012
Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj, župan Občine Radovljica, Ciril Globočnik in župan Občine Tržič Borut Sajovic so v četrtek, 25. oktobra 2012, podpisali sporazum z mrežo gorenjskih organizacij GROZD, ki je namenjen razvoju tesnejšega, učinkovitejšega in enakopravnega sodelovanja nevladnih organizacij z lokalnimi skupnostmi. Resolucijo o normativni dejavnosti je novembra leta 2009 sprejel državni ...
29. oktober, 2012
Od 29. oktobra 2012 naprej je upravljanje javnih parkirišč na območju mestne občine Kranj, kjer se plačuje parkirnina, prevzelo javno podjetje Komunala Kranj. Pogoji parkiranja in plačilo parkirnine se za uporabnike niso v ničemer spremenili. Pomoč uporabnikom je še naprej zagotovljena 24 ur dnevno, in sicer na dežurni telefonski številki Komunale Kranj 030/610-660.
29. oktober, 2012
Do 5. decembra 2012 je v Galeriji Mestne občine Kranj na ogled razstava Andreje Peklaj, članice Fotografskega društva Janez Puhar Kranj. Avtorica jih je posnela na Cerkniškem jezeru, v izbor pa vključila posnetke, ki pripovedujejo zgodbo tega posebnega jezera, ki je in ga ni. »Cerkniško jezero se je vtisnilo v mojo življenjsko zgodbo v neštetih dragocenih dneh, letih, desetletjih obiskovanja, ...