Novice

28. september, 2012
Veterinarska uprava RS 29. septembra 2012 začenja izvajati jesensko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do 15. novembra 2012. Glavni namen akcije je varovanje ljudi pred to izredno nevarno boleznijo, zaradi katere vsako leto po svetu umre več kot 55.000 ljudi, večinoma otrok. S položenimi vabami nameravamo aktivno zaščititi populacijo lisic v slovenskih gozdovih ter ...
27. september, 2012
S 1. oktobrom 2012 bomo pričeli z rekonstrukcijo zbirnega centra Zarica. Za čas rekonstrukcije bo v neposredni bližini na parkirišču urejen začasni zbirni center. Gede na velik obisk zbirnega centra Zarica, od ponedeljka, 8. 10. 2012 naprej zbirni center od ponedeljka do petka odprt med 7. in 19. uro, ob sobotah pa med 8. In 16. uro. Hvala, ker ločujete odpadke. Več na spletni strani www.krlocuj. ...
24. september, 2012
Od sredine aprila 2012 Mestna občina Kranj na svoji spletni strani objavlja tudi javna naročila v enostavnem postopku. S 17. septembrom 2012 se je spremenil spodnji mejni znesek naročila blaga in storitev. Objavljajo se vsa javna naročila za blago in storitve v vrednosti 10.000–20.000 evrov brez DDV ter javna naročila za gradnje v vrednosti 10.000–40.000 evrov brez DDV. Namen objav, ...
24. september, 2012
Kranj, 20. september 2012 - Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) je v sodelovanju z Mestno občino Kranj in pod častnim pokroviteljstvom župana Mohorja Bogataja priredila celodnevni dogodek Dan učinkovite rabe in obnovljivih virov energije na Gorenjskem. Gre za prvi takšen velik specializirani dogodek v regiji, namenjen omenjeni tematiki. Izpostavljene so bile aktivnosti za čim boljšo in racionalno ...
24. september, 2012
Župan Mohor Bogataj je 20. septembra 2012 popoldne s prvo potezo na velikem šahu na prostem na Planini pred športno dvorano pri OŠ Jakoba Aljaža začel prvo partijo na velikem zunanjem šahu. Šahiranje je tudi oblika druženja in sprostitve in z začrtanjem šahovnice na prostem ter postavitvijo figur se županova pobuda za več možnosti preživljanja prostega časa uresničuje. Na predaji velikega šaha v uporabo ...
18. september, 2012
VSEM POLITIČNIM STRANKAM IN LISTAM, ZAINTERESIRANIM ORGANIZACIJAM, OBČANOM MESTNE OBČINE KRANJ Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je z Odlokom o razpisu splošnih volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 64/12) razpisal splošne volitve v državni svet. Državna volilna komisija pa je na podlagi 12. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05-ZDSve-UPB1 in 95/11-Odločba US) ...