Novice

24. september, 2012
Župan Mohor Bogataj je 20. septembra 2012 popoldne s prvo potezo na velikem šahu na prostem na Planini pred športno dvorano pri OŠ Jakoba Aljaža začel prvo partijo na velikem zunanjem šahu. Šahiranje je tudi oblika druženja in sprostitve in z začrtanjem šahovnice na prostem ter postavitvijo figur se županova pobuda za več možnosti preživljanja prostega časa uresničuje. Na predaji velikega šaha v uporabo ...
18. september, 2012
VSEM POLITIČNIM STRANKAM IN LISTAM, ZAINTERESIRANIM ORGANIZACIJAM, OBČANOM MESTNE OBČINE KRANJ Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je z Odlokom o razpisu splošnih volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 64/12) razpisal splošne volitve v državni svet. Državna volilna komisija pa je na podlagi 12. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05-ZDSve-UPB1 in 95/11-Odločba US) ...
18. september, 2012
14. septembra 2012 je bil praznik za vas Njivica in krajevno skupnost Podblica ter Mestno občino Kranj. S slovesnostjo so obeležili zaključek gradnje cestne povezave med vasjo Njivica in mejo z občino Radovljica. »Med samo gradnjo smo uredili 780 m popolnoma nove cestne povezave, širine od 5,5 do 7 metrov, ter razširili 450 metrov dolg odsek skozi vas Njivica. Na celotnem odseku smo uredili ...
14. september, 2012
S 14. septembrom 2012 vodenje Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri občinski upravi Mestne občine Kranj prevzema dr. Mitja Pavliha . Diplomo (1994) in magistrski naziv (1999) je pridobil na področju arhitekture na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, leta 2005 pa je doktoriral na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu z znanstvenim delom, v katerem je razvil novo metodologijo ...
14. september, 2012
Že večkrat je zaokrožilo priporočilo Mednarodnega Rdečega križa in reševalnih postaj, da je dobro imeti v mobilnem telefonu vpisano številko osebe, ki jo reševalci lahko obvestijo, če smo poškodovani v nesreči. Takole pojasnjujejo: Vozniki reševalnih vozil so v primeru nesreč opazili, da ima večina poškodovancev pri sebi mobilni telefon. Pri poškodovancih, ki so v nezavesti, reševalci na osnovi dolgega ...
13. september, 2012
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kranj (v novi sestavi je bil imenovan junija 2012) se je 30. avgusta 2012 sestal na prvi seji. Sestavljajo ga strokovnjaki po posameznih področjih znanj, pomembnih za varnost v prometu. Po poročanju predsednika Damjana Bertonclja so največ poudarka namenili predstavitvi načrta dela za leto 2013, ki je v primerjavi s preteklim letom, bistveno bolj proaktivno ...