Novice

08.11.2019
Kranj, 6. november 2019 – Kranjski mestni svetniki so na današnjem srečanju mestnega sveta obravnavali skupno 15 točk dnevnega reda, in sicer dve točki zadnje, prekinjene 9. seje Sveta MO Kranj in skupno 13 točk dnevnega reda 10. seje Sveta MO Kranj. Med drugim je bil sprejet dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanje Kanjona Kokre, s soglasno ...
30.10.2019
Ob dnevu spominu na mrtve sta venec na glavni komemoraciji na Mestnem pokopališču Kranj v imenu Mestne občine Kranj položila Janez Černe, podžupan in Nada Bogataj Kržan, vodja Urada za družbene dejavnosti. Na spominski slovesnosti so se v kulturnem programu z recitacijami poklonili tudi iz OŠ Jakoba Aljaža. Slavnostni govornik je bil Jože Kavčič, član komisije za zamejstvo pri Zvezi združenj borcev ...
23.10.2019
Ministrstvo za okolje in prostor je Mestno občino Kranj obvestilo, da območje mestne občine Kranj ne bo več uvrščeno med območja s preseganji delcev, saj meritve izkazujejo dobro kakovost zraka. Na podlagi podatkov Agencije RS za okolje je bilo na našem območju ugotovljeno, da je kakovost zraka pod mejnimi vrednosti preseganj. Leta 2016 je bilo teh preseganj 27, leta 2017 28, leta 2018 pa le še 13. ...
17.10.2019
Zbornica za arhitekturo in prostor (ZAPS) je stanovsko nagrado Zlati svinčnik podelila arhitektom podjetja Plan B, in sicer za odlično izvedbo projekta »Telovadnica pri OŠ Stražišče«. Komisija je v utemeljitvi nagrade navedla, da je telovadnica premišljeno vpeta v okolje ter da so arhitekti vizualno mejo med obstoječim opečnim kompleksom šolskih stavb in novo telovadnico poudarili ...
11.10.2019
Kranj, 11. oktober 2019 – Mestna občina Kranj je na današnji novinarski konferenci predstavila projekte, sofinancirane z evropskimi sredstvi. Predstavili pa so tudi projekte v pripravi, za katere si prizadevajo pridobiti evropska in državna sredstva. Trenutno je sredstev, s katerimi se projekti že sofinancirajo in so v teku, za 17,5 milijona evrov, pričakujejo pa, da bodo črpali še skoraj ...
11.10.2019
Spoštovane občanke, cenjeni občani Kranja, bi se želeli srečati z županom Mestne občine Kranj, Matjažem Rakovcem? Na podlagi vaše predhodne prijave po telefonu (04) 2373 374 , elektronski pošti na naslov barbara.umnik@kranj.si ali osebno v Pisarni za zadovoljstvo občanov na Slovenskem trgu 1, 4000 Kranj, soba 89A, bomo uredili osebni pogovor z njim. Srečanja bodo potekala enkrat mesečno v Protokolarni ...