Novice

07.04.2017
Mestna občina Kranj, ki je konec leta 2015 zaključila prvo fazo projekta GORKI, je bila s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko danes obveščena o podpori projektu »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - 2. sklop (2. faza)«. »Kljub temu, da morata izdani podpori formalno ...
6.4.2017
Mestna občina Kranj je danes, 6. aprila 2017, na novinarski konferenci predstavila več novosti, ki jih mestna uprava uvaja v prvih pomladnih tednih v Kranju in okolici. Župan Boštjan Trilar je predstavil sistem KRsKOLESOM, ki bo uporabnikom na voljo že od te sobote, 8. aprila 2017. »KRsKOLESOM je preprost, praktičen in ekološko naravnan sistem prevoza po mestu. Z njim se boste izognili vožnji ...
29.03.2017
Kranjski taborniki v sodelovanju z Mestno občino Kranj že 15 let organizirajo čistilno akcijo Očistimo Kranj - Kranj ni več usran. Zadnja leta organizatorji z veseljem opažajo, da se količine zbranih odpadkov zmanjšuje, kar potrjuje zavedanje ljudi o sobivanju z okoljem, ki izkazano spoštljivost do narave vrača v enaki meri. V tej največji gorenjski čistilni akciji sodelujejo vse starostne skupine, ...
27.03.2017
V vojašnici Petra Petriča v Kranju sta se narodnemu heroju poklonila poveljnik brigadir Milan Žurman in podžupan MO Kranj Boris Vehovec. Kranj, 27. marec 2017 – V kranjski vojašnici smo se s krajšo slovesnostjo spomnili na dogodke daljnega marca 1942. S polaganjem vencev smo počastili spomin na velikega človeka, srčnega borca, narodnega heroja Staneta Žagarja, ki je 27. marca 1942 na Malem ...
27.03.2017
Na slavnostni predaji uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije so 24. marca 2017 predstavniki Mestne občine Kranj ter občin Šenčur, Jezersko, Naklo in Preddvor s podpisom listine pospremili novo infrastrukturo. Dogodek je organizirala družba ZEOS, nosilka projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj, skupaj s Komunalo Kranj. Župani gorenjske regije so hkrati s simbolično ...
27.3.2017
V imenu Mestne občine Kranj vas obveščamo, da je Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj, prevzel kaznovalni nalog za povzročeno trčenje vozil z dne 10. 2. 2016. Ta mu nalaga denarno kazen v višini 5.600 evrov in 18-mesečno prepoved vožnje motornih vozil B kategorije. Nalog še ni pravnomočen, nanj se ne bo pritožil. Za plačilo izrečene denarne kazni bo poiskal način za obročno odplačilo, po izreku ...