Novice

06.03.2017
Upravna enota Kranj bo pričela z izločanjem dokumentarnega gradiva za področje gradbenih zadev, v katerih so bila gradbena dovoljenja izdana v letu 2006. Izločeni bodo gradbeni načrti individualnih gradenj, tipskih stanovanjskih in drugih objektov z izjemo načrta arhitekture. Vse zainteresirane lastnike, ki bi želeli prevzeti gradbeni načrt, pozivajo, da najkasneje do 1. maja 2017 pošljejo vlogo s ...
24.02.2017
Obveščamo vas o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce in v vrtce s koncesijo za šolsko leto 2017/2018. Vpis bo potekal v vrtcih vsak delovni dan od srede 1. marca 2017 do petka 10. marca 2017 v času uradnih ur. Podrobno: Obvestilo o vpisu otrok v vrtec Vloga
24.02.2017
Zadnje dni februarja 2017 se bo na pokopališču v Kranju začela obnova strehe nad poslovilnim objektom. Dela bodo, če le bo vreme dopuščalo, zaključena v začetku aprila. Obnova strehe predstavlja nadaljevanje večjih obnovitvenih del na mestnem pokopališču, ki je eno od dveh na območju MO Kranj. Dotrajana pločevinasta kritina bo zamenjana, na kupolah mrliških vežic pa izvedena tudi dodatna toplotna izolacija. ...
24.02.2017
Mestna občina Kranj bo z namenom preprečitve nekontroliranega razmnoževanja zapuščenih mačk in širjenja morebitnih bolezni od 1. marca do 10. marca 2017 s pomočjo Zavetišča Perun na Blejski Dobravi, Branko Pirc s. p., in veterinarske ambulante Medicovet, d. o. o., izvajala pomladno akcijo sterilizacije oziroma kastracije brezdomnih, prostoživečih mačk na območju mestne občine Kranj. Živali bodo po ...
23.02.2017
Po obilnem deževju v novembru 2016, ki je sprožilo kar dva zemeljska plazova na območju naše občine, je mestna uprava že pristopila k sanaciji plazu v Podblici. Na prvi seji mestnega sveta, ki je sledila, so bila že zagotovljena sredstva, kmalu za tem pa tudi sproženi postopki javnega naročila za izbor izvajalca del. Elaborat za izvedbo sanacijskih del je izdelalo podjetje Geotrias iz Ljubljane, v ...
14.02.2017
Člani Sveta gorenjske regije, ki ga sestavljajo župani 18 občin, so na svoji seji sprejeli program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za leto 2017. Člani Sveta gorenjske regije vsakoletno sprejemajo program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske. S tem podprejo splošne razvojne naloge Regionalne razvojne agencije Gorenjske (BSC Kranj), Razvojne agencije Sora in Razvojne agencije zgornje ...