Novice

01.12.2016
V 97. Letu starosti je 1. decembra 2016 umrl pravnik in ekonomist dr. Ljubo Sirc. Bil je uveljavljen tudi v mednarodni ekonomiji in ustanovitelj londonskega inštituta za proučevanje komunističnih oziroma postkomunističnih gospodarstev. Po rodu je bil Kranjčan iz podjetniške družine. Ob nemški okupaciji med drugo svetovno vojno se je njegova družina umaknila v Ljubljano, saj ji je grozila izselitev ...
01.12.2016
Kranj, 30. november 2016 – Cesta na Javorniku, ki jo je 19. novembra 2016 poškodoval zemeljski plaz in je bila do konca novembra neprevozna za osebna vozila, je s 30. novembrom prevozna tudi za prebivalce bližnjih hiš. Na prizadetem območju, imenovanim Kunik Bergle, je osem hiš, od tega so tri stalno naseljene, ostale pa počitniški objekti. Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj: »Po ...
25.11.2016
Kovačnico se je v Kranju pred letom dni začelo vzpostavljati novo podporno okolje za dinamično podjetništvo, kjer se z ustvarjanjem skupnostnih oblik dela omogoča sodelovanje med različnimi strokovnjaki v ustvarjalnem sodelovnem okolju (coworking). V letu dni se je v prostorih Kovačnice zvrstilo 50 različnih tematskih dogodkov, katere je obiskalo prek 1000 posameznikov. S coworking tednom, ki se zaključuje ...
24.11.2016
Kranj, 24. november 2016 – Na včerajšnji seji Sveta mestne občine Kranj je bil soglasno sprejet sklep o odobritvi koriščenja proračunskih rezerv, in sicer v skupni vrednosti 70.000,00 EUR. »Vkolikor pa bodo analize oziroma ocene strokovnjakov – te pričakujemo v naslednjih dneh – pokazale večjo potrebo po finančnih sredstvih, bo občinska uprava za naslednjo sejo ...
23.11.2016
Na plazu pod Javornikom sta med prvimi ukrepi utrjevanje in izsušitev terena, manjši plaz v Podblici je po dobrem tednu dni umirjen Kranj, 23. november 2016 - Po strokovnem ogledu geologa Klemna Sotlarja so bili Komunali Kranj, ki je zadolžena za sanacijo območja plazu na Javorniku, naloženi prvi ukrepi za stabilizacijo terena oz. izsuševanje zemeljskega plazu. Mednje sodi tudi posek dveh starejših ...
22.11.2016
Kranj, 22. november 2017 - Na območju mestne občine Kranj, na predelu pred naseljem Javornik in pod glavno cesto proti Stražišču, je zemeljski plaz, sprožen v soboto, 19. novembra 2016, v popoldanskem času, poškodoval del ceste in vodovod. Na tem območju, imenovanim Kunik Bergle, je osem hiš, od tega so tri stalno naseljene, ostale pa počitniški objekti. Trenutno cesta ni prevozna, medtem ko je vodovod ...