Novice

18.11.2016
Spoštovane meščanke, spoštovani meščani Mestne občine Kranj, v sklopu Celostne prometne strategije smo v Mestni občini Kranj pričeli z izvajanjem ankete, s katero želimo identificirati vaše potovalne navade, morebitne želje za prometne ureditve v mestu ter kakšen je vaš odnos do skupnih javnih površin v mestu in celotni Mestni občini Kranj. Namen izdelave Celostne prometne strategije je spodbujanje ...
18.11.2016
Kranjski vrtci letos praznujejo 50 letnico obstoja. Začetki prvega organiziranega varstva otrok v Kranju in okolici segajo daleč v zgodovino, v povojno leto 1947. Letos s ponosom praznujejo častitljivi jubilej; 50 let združitve šestih samostojnih vrtcev Vzgojno varstvenega zavoda Kranj, ki se je kasneje preimenoval v Kranjske vrtce. Skozi celo leto 2016 potekajo številni dogodki, največ pa se jih bo ...
18.11.2016
Mestna občina Kranj zbira interes investitorjev za tri projekte: gradnjo telovadnice pri OŠ Stražišče (javni poziv se je zaključil 7. novembra 2016), izvedbo projekta avtobusnega terminala z ureditvijo prometa na širšem območju Zlatega polja (zaključek javnega poziva 16. novembra 2016) in za gradnjo Regijskega večnamenskega športno-vadbenega centra (javni poziv je odprt do 14. decembra 2016). »Interes ...
11.11.2016
Mestna občina Kranj je 7. novembra 2016 zaključila javni poziv za gradnjo telovadnice pri OŠ Stražišče v javno-zasebnem partnerstvu. »Zadovoljen sem, da sta se na javni poziv za gradnjo stražiške telovadnice javila kar dva ponudnika. Interes za javno-zasebno partnerstvo na trgu je in prepričan sem, da bomo tako prišli do prepotrebnega športnega in šolskega objekta bistveno hitreje in z realnimi ...
02.11.2016
Po vzoru evropskih mest je Kranj prvo mesto v Sloveniji, kjer že deluje talni semafor. Talne semaforske luči so nameščene na prehod v križišču med Oldhamsko in Cesto Staneta Žagarja. V času, ko pešci čakajo na prehod ceste, utripajo rdeče, drugače svetijo zeleno. »Prehod smo izbrali, ker je to najbolj obremenjen semaforiziran prehod za pešce, ki ga koristijo mladi zaradi bližine šol,« ...
02.11.2016
Subvencioniranje najemnin pritličnih prostorov v starem Kranju je zagotovo ukrep, ki je v mandatu župana Boštjana Trilarja v mesto priložnosti pripeljal petnajst novih najemnikov različnih dejavnosti. Občina namreč sofinancira najemnino do 50 odstotkov oziroma do 5 evrov na kvadratni meter, maksimalna najemnina pa je 10 evrov na kvadratni meter. Upravičen strošek je neto najemnina, brez vključenih ...