Novice

14.03.2017
Mestna uprava v Kranju se to pomlad seli na kranjske ulice, kmalu pa tudi na ulice krajevnih skupnosti. Kranjčanke in Kranjčani se bodo tako na mestno upravo s predlogom ali dodatnim informacijam lahko obrnili neposredno na terenu. Vsako soboto bodo z vami uslužbenci iz različnih uradov, saj bi radi z informacijami pokrili kar se da široko področje delovanja mestne občine. Glede na tematske sklope ...
13.03.2017
Novembrsko deževje je v Mestni občini Kranj sprožilo zemeljski plaz na območju Kunik Bergle na Javorniku in onemogočilo dostop do skupno osmih hiš, saj je plaz odnesel del cestišča, ob plazu poškodovani vodovod pa je povzročil še dodatno škodo. Kljub temu, da je bilo območje takoj po sproženem plazu tudi delno sanirano, so bili to le začasni ukrepi, ki so prebivalcem omogočili dostop do doma. Trenutne ...
10.03.2017
Z današnjim dnem se zaključuje vpis otok v javne vrtce in vrtce s koncesijo na območju Mestne občine Kranj za šolsko leto 2017/2018. Letos je tudi zadnje leto, ko trenutno skupno 23 otrok obiskuje enoto vrtca v Gasilskem domu Žabnica, ki je bil že leta 2011 predstavljen le kot začasna enota. Novih generacij otrok ta enota ne bo sprejela, za skupno osem otrok, ki bi z novim šolskim letom to enoto še ...
06.03.2017
Upravna enota Kranj bo pričela z izločanjem dokumentarnega gradiva za področje gradbenih zadev, v katerih so bila gradbena dovoljenja izdana v letu 2006. Izločeni bodo gradbeni načrti individualnih gradenj, tipskih stanovanjskih in drugih objektov z izjemo načrta arhitekture. Vse zainteresirane lastnike, ki bi želeli prevzeti gradbeni načrt, pozivajo, da najkasneje do 1. maja 2017 pošljejo vlogo s ...
24.02.2017
Obveščamo vas o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce in v vrtce s koncesijo za šolsko leto 2017/2018. Vpis bo potekal v vrtcih vsak delovni dan od srede 1. marca 2017 do petka 10. marca 2017 v času uradnih ur. Podrobno: Obvestilo o vpisu otrok v vrtec Vloga
24.02.2017
Zadnje dni februarja 2017 se bo na pokopališču v Kranju začela obnova strehe nad poslovilnim objektom. Dela bodo, če le bo vreme dopuščalo, zaključena v začetku aprila. Obnova strehe predstavlja nadaljevanje večjih obnovitvenih del na mestnem pokopališču, ki je eno od dveh na območju MO Kranj. Dotrajana pločevinasta kritina bo zamenjana, na kupolah mrliških vežic pa izvedena tudi dodatna toplotna izolacija. ...