Novice

14.06.2016
Kranj, 14. junij 2016 - V Trajnostno urbano strategijo smo med razvojne ukrepe zapisali vzpostavitev celostnega sistema trajnostne mobilnosti. Ukrepi se prednostno usmerjajo v izboljšanje pretočnosti prometa na vzhodnem delu osrednjega cestnega obroča mesta ter vzpostavljanje infrastrukture in sistemov, ki omogočajo večjo in varnejšo aktivno mobilnost občanov (peš, kolo, javni prevoz) znotraj mesta ...
14.06.2016
Kranj, 14. junij 2016 - Stanovanjska soseska Planina v Kranju velja za največje stanovanjsko naselje v celotni gorenjski regiji. V njej živi približno 16.000 stanovalcev, kar pomeni več kot četrtino vseh občank in občanov. Danes je soseska z tako visoko gostoto prebivalcev potrebna fizične in socialne prenove. Skupina za prenovo in oživitev soseske Planina se kot multidisciplinarna skupina celostno ...
14.06.2016
Kranj, 14. junij 2016 - Zelo veseli smo bili pisma Taje Basaj, dijakinje prvega letnika na Gimnaziji Kranj, ki se je županu Boštjanu Trilarju in Mestni občini Kranj za zelo dobro vzdušje in vzpodbuden program na sprejemu prebojnikov zahvalila na izviren način, da je pripravila zapis o dogodku in ga objavila na spletni strani gimnazije pod Aristotelovim citatom Odličnost ni dejanje, ampak navada. Med ...
13.06.2016
Kranj, 13. junij 2016 - Predstavnika društva Eksena, dr. Nejc Jelen in glasbenik Gregor Bezenšek alias SoulGreg Artist, sta županu Boštjanu Trilarju izročila slovenski prevod Deklaracije o načelih strpnosti. Dr. Nejc Jelen je vodja projekta in je deklaracijo prevedel, oba pa sta ambasadorja strpnosti. Kot sta dejala v pogovoru, je na turneji strpnosti po Sloveniji veliko pozornosti namenjeno razumevanju ...
13.06.2016
Kranj, 13. junij 2016 – Sklenjen je bil sporazum o delitvi solastnine in ureditvi medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki poslovne stavbe Globus v etažni lastnini. Navedeni sporazum omogoča vknjižbo lastninske pravice Mestne občine Kranj na vseh delih objekta, ki jih zaseda Mestna knjižnica Kranj, torej tudi na delu objekta, ki je prizidan (kjer je bila včasih dovozna rampa v tretje nadstropje). ...
13.06.2016
Kranj, 13. junij 2016 - Memorial Vučko - 842 udeležencev na največjem atletskem tekmovanju za mlade Atletski klub Triglav Kranj je v soboto, 11. junija 2016, na atletskem stadionu Športnega centra Kranj organiziral že 22. Mednarodni atletski miting Kranj 2016 – Memorial Vučko, desetič poimenovan po veliko prezgodaj preminulem in priljubljenim Triglavovim atletskim trenerjem Dobrivojem Vučkovićem ...