Novice

17.03.2016
Sreda, 16. marec 2016 - V prostorih Mestne občine Kranj je pod okriljem Društva prijateljev mladine zasedal 26. otroški medobčinski parlament. Naslovna tema, ki so jo parlamentarci izbrali na lanskoletnem otroškem parlamentu, je bila »Pasti mladostništva«. Otroškega parlamenta so se udeležili učenci, predstavniki šolskih parlamentov - skupnosti osnovnih šol iz mestne občine Kranj ...
16.03.2016
Od Ministrstva za notranje zadeve smo slovenske občine prejele širšo informacijo glede zadnjih razmer na področju migrantske problematike. Kot je med drugim zapisal generalni sekretar Boštjan Šefic, se Vlada RS zavezuje, da bo ne glede na lokacijo centrov za sprejem migrantov najprej poskrbela za varnost svojih državljank in državljanov. Trenutni migrantski tok po t. i. Balkanski poti, ki gre tudi ...
16.03.2016
Kranj, 15. marec 2016 - Stanovanjske naselje Planina je pripravljeno na prenovo. Mestna občina Kranj skupaj s prebivalci soseske pripravlja podlage, da bo za izvedbo prenove lahko kandidirala za evropska sredstva iz kohezije. Velike stanovanjske soseske, zlasti iz nekdanjih socialističnih držav, potrebujejo prilagoditev sodobnim standardom kakovosti bivalnega okolja kot ga prebivalci potrebujejo danes. ...
09.03.2016
Kranj, Nova Gorica, 9. marec 2016 - Mladoletno Polono Kržišnik iz kraja Idršek pri Idriji so opazili najprej na območju Škofje Loke, kasneje pa še na območju Radovljice. Policija preverja tudi informacije z drugih območij Slovenije. Obstaja velika verjetnost, da je 16-letnica v družbi z drugo, mlajšo osebo iz širše okolice Škofje Loke, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Polona je visoka ...
04.03.2016
Mestna občina Kranj je v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016, objavila Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2016 v skupni višini 153.400 EUR. Javni razpis obsega ukrepe na področju pridelave kmetijskih proizvodov (pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na ...
26.02.2016
Mestna občina Kranj obvešča o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce in v vrtce s koncesijo za šolsko leto 2016/2017. Vpis bo potekal v vrtcih vsak delovni dan od torka 1. marca 2016 do četrtka 10. marca 2016 v času uradnih ur. Podatki za vpis v vrtec so objavljeni na spletnih straneh posameznih vrtcev. V spodnji tabeli so navedene kontakti z telefonskimi številkami in e-naslovi. Podrobnosti: Obvestilo ...