Novice

11.11.2015
Skupina predstavnic slovenskih občin, aktivnih na področju oživljanja mestnih središč, ki želijo s skupnim nastopom še dodatno opozarjati na pomen dobre ponudbe in obiska starih mestnih jeder, se je 3. novembra sestala v Krškem. Srečanje so posvetili predvsem primerom dobrih praks posameznih občin in skupnim projektom s poudarkom na doživljajskem turizmu ter krepitvi medobčinskega sodelovanja. Po uvodnem ...
11.11.2015
Kranj, 11. novembra 2015 - V Trajnostni urbani strategiji (TUS) je Mestna občina Kranj zapisala, da želi postati mesto novih poslovnih priložnosti za ponovni zagon gospodarstva. Gospodarska kriza je v kranjski občini namreč povzročila nadaljnje upadanje obsega gospodarske dejavnosti in izgubo 2000 delovnih mest. Zato je eden izmed najpomembnejših ukrepov uvedba načrtne in bolj aktivne politike mesta ...
10.11.2015
V Kranjskih vrtcih je revizija Računskega sodišča pri javnem naročanju za obdobje 2011-2014 ugotovila nekatere nepravilnosti, ki jih mora zavod odpraviti najkasneje do konca januarja 2016, ko je rok za oddajo odzivnega poročila na revizijsko poročilo. Posamezne nepravilnosti so bile odpravljene že v revidiranem obdobju samem, nekaj v času poteka revizije, določene v času od zaključka revizije pa do ...
10.11.2015
Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar je k pomenu največjega infrastrukturnega projekta v zadnjih desetletjih na Gorenjskem še dodal, da je kranjska občina poleg 35 km kanalizacijskega omrežja dobila tudi približno toliko obnovljenih in na novo asfaltiranih cest, urejeno meteorno odvodnjavanje, prav tako so bili na posameznih odsekih urejeni kanali za optično omrežje in oskrbo s plinom. Samo za ...
09.11.2015
Objavljamo Centralni čakalni seznam za šolsko leto 2015/2016 na dan 9. november 2015. Z združitvijo čakalnih seznamov vseh 8 vrtcev za šolsko leto 2015/16 v Centralni čakalni seznam MOK se nadaljuje proces vključevanja otrok na prosta mesta v vrtcih. Informacijski sistem bo samodejno poiskal iz centralnega čakalnega seznama otroke po vrstnem redu po število točk, prvi izbiri, drugi izbiri, tretji izbiri ...
6.11.2015
Mestno občino Kranj so včeraj obiskali varovanci Kranjskih vrtcev, enote Mojca. Slednji so si želeli obiskati župana Mestne občine Kranj Boštjana Trilarja , na katerega so naslovili tudi prošnjo za sprejem. Otroci so se na igriv in hudomušen način seznanili z delovanjem Mestne občine Kranj in spoznali mednarodno sodelovanje mesta, sprejel pa jih je tudi župan, za katerega so imeli kar nekaj vprašanj. ...