Novice

17.09.2015
Kranj, 16. september 2015 – Župan Boštjan Trilar je Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Kranj predal kolo tandem iz programa Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kranj in skupaj s svetnikom Marjanom Bajtom v uporabo dal tri nova stojala za kolesa, ki so nameščena na Slovenskem trgu, nasproti občinske stavbe v Kranju. Kolo tandem sta člana društva tudi takoj preizkusila. ...
16.09.2015
Bled, 16. september 2015 – Projekt Obnovljivi viri energije v alpskem prostoru, ki se je izvedel s pomočjo švicarskega prispevka, je uspešno pripeljan do konca. Skozi projekt, v katerem je pod vodstvo Regionalne razvojne agencije Gorenjske (BSC Kranj) sodelovalo deset gorenjskih občin, se je z investicijami v dvanajst objektov spodbujalo uporabo obnovljivih virov energije in energetsko učinkovitost ...
16.09.2015
Kranj, 15. september 2015 - V času, ko se vsi ukvarjamo z varčevanjem in zniževanjem vsakovrstnih stroškov, je dobra novica, da je bilo v mestni občini Kranj izvedenih več projektov za učinkovitejšo rabo energije. Med njimi tudi energetska sanacija bazenov v kranjskem športnem parku, ki smo jo uresničili ob finančni podpori iz Švicarskega mehanizma. V teh dneh Gorenjska gosti g. Ralpha Ammanna, ki ...
13.09.2015
Območno obrtna-podjetniška zbornica Kranj je v sodelovanju z Mestno občino Kranj za letošnjo jesen pripravila številne zanimive seminarje in izobraževanja. Le-ti sodijo med aktivnosti Mestne občine Kranj za spodbujanje in razvoj podjetništva v lokalnem okolju. Večina vsebin je zelo koristna za večino obrtnikov in podjetnikov. Začeli bodo s priljubljenim in koristnim motivacijskim seminarjem za vse ...
13.09.2015
Kranj, 11. september 2015 – Krajevni skupnosti Planina in Huje sta povabili na uradno odprtje in predstavitev naprav v fitnesu na prostem. Sodoben rekreativni prostor so uredili med vrtcema Mojca in Najdihojca, zamejen pa je z Ulico Gorenjskega odreda in Ulico Nikole Tesle. Predstavitve rekreativnega prostora in naprav se je udeležil tudi župan Boštjan Trilar in ročno nekaj tudi preizkusil. ...
13.09.2015
Kranj, 11. September 2015 - Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar se je odzval vabilu na dan odprtih vrat uspešnega kranjskega podjetja Iskraemeco. V spremstvu vodstva občine si je gledal prostore razvoja in raziskav, predvsem posebne prostore testnih in merilnih laboratorijev. V pogovoru z zaposlenimi se je seznanil s procesi testiranj števcev za potrditev, da so le-ti izdelani v skladu z zahtevnimi ...