Novice

28.08.2015
Mestna občina Kranj bo z namenom preprečitve nekontroliranega razmnoževanja zapuščenih mačk in širjenja morebitnih bolezni od 7. septembra do 18. septembra 2015 s pomočjo zavetišča na Blejski Dobravi, PERUN - DRESURA PSOV, Branko Pirc s. p., in veterinarske ambulante Medicovet, d.o.o., izvajala jesensko akcijo sterilizacije oz. kastracije brezdomnih, prostoživečih mačk na območju mestne občine Kranj. ...
27.08.2015
Stražišče, 27. avgust 2015 – Komunala Kranj je s podizvajalci začela nameščati na kanalizacijske iztoke v kleti večstanovanjske zgradbe na Trojarjevi ulici (vhodi od 17 do 23) povratne lopute, ki bodo preprečevale poplavljanje kleti ob večjih nalivih. »Učinkovita rešitev pred poplavljanjem kleti na v tem delu Stražišča bo sistemska, ko bomo uredili ponikovalno polje na Bantalah ...
26.08.2015
Odločitev posameznika o poklicni karieri je ena izmed zahtevnejših in pomembnejših, še posebno v mladih letih, ko si tlakujemo pot za prihodnost. V Slovenski vojski (SV) odpiramo vrata prav mladim. Vabimo vas, da se nam pridružite, se preizkusite in si potrdite, da zmorete in se znate odločati, kje boste v prihodnje uresničevali svoje ambicije. Možnosti zaposlitve v SV so zelo različne. SV je vir praktičnega ...
24.08.2015
Prve poletne ustvarjalnice za učitelje tehničnega pouka ter mentorje, od 24.-26.8.2015 Nova znanja s področja robotike, elektronike, Lego konstrukcij Danes, v ponedeljek, 24. avgusta 2015, so se za učitelje kranjskih osnovnih šol začele t.i. Ustvarjalnice, ki se bodo izvajale v CŠOD Javorniški rovt. Pred odhodom je učitelje pozdravil tudi župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar, ki je v svojem nagovoru ...
14.08.2015
Minule dni je na cesti od Zgornjih Bitenj do pokopališča s polaganjem asfalta potekala še zadnja faza ureditve omenjene ceste. Cesta je bila zaprta dalj časa od predvidenega roka, zaradi neprimerne sestave tal na mestu, kjer je bilo po projektu predvideno ponikovalno polje ter v nadaljevanju zaradi iskanja primerne nove lokacije in dodatnih izvedb izgradnje kinete za elektriko ter javno razsvetljavo. ...
14.08.2015
Mestna občina Kranj je v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 60/2015, ki je izšel 14. 8. 2015, objavila Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2015 v skupni višini 153.400 EUR. Javni razpis obsega ukrep na področju pridelave kmetijskih proizvodov (pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva ...