Novice

16.09.2015
Bled, 16. september 2015 – Projekt Obnovljivi viri energije v alpskem prostoru, ki se je izvedel s pomočjo švicarskega prispevka, je uspešno pripeljan do konca. Skozi projekt, v katerem je pod vodstvo Regionalne razvojne agencije Gorenjske (BSC Kranj) sodelovalo deset gorenjskih občin, se je z investicijami v dvanajst objektov spodbujalo uporabo obnovljivih virov energije in energetsko učinkovitost ...
16.09.2015
Kranj, 15. september 2015 - V času, ko se vsi ukvarjamo z varčevanjem in zniževanjem vsakovrstnih stroškov, je dobra novica, da je bilo v mestni občini Kranj izvedenih več projektov za učinkovitejšo rabo energije. Med njimi tudi energetska sanacija bazenov v kranjskem športnem parku, ki smo jo uresničili ob finančni podpori iz Švicarskega mehanizma. V teh dneh Gorenjska gosti g. Ralpha Ammanna, ki ...
13.09.2015
Območno obrtna-podjetniška zbornica Kranj je v sodelovanju z Mestno občino Kranj za letošnjo jesen pripravila številne zanimive seminarje in izobraževanja. Le-ti sodijo med aktivnosti Mestne občine Kranj za spodbujanje in razvoj podjetništva v lokalnem okolju. Večina vsebin je zelo koristna za večino obrtnikov in podjetnikov. Začeli bodo s priljubljenim in koristnim motivacijskim seminarjem za vse ...
13.09.2015
Kranj, 11. september 2015 – Krajevni skupnosti Planina in Huje sta povabili na uradno odprtje in predstavitev naprav v fitnesu na prostem. Sodoben rekreativni prostor so uredili med vrtcema Mojca in Najdihojca, zamejen pa je z Ulico Gorenjskega odreda in Ulico Nikole Tesle. Predstavitve rekreativnega prostora in naprav se je udeležil tudi župan Boštjan Trilar in ročno nekaj tudi preizkusil. ...
13.09.2015
Kranj, 11. September 2015 - Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar se je odzval vabilu na dan odprtih vrat uspešnega kranjskega podjetja Iskraemeco. V spremstvu vodstva občine si je gledal prostore razvoja in raziskav, predvsem posebne prostore testnih in merilnih laboratorijev. V pogovoru z zaposlenimi se je seznanil s procesi testiranj števcev za potrditev, da so le-ti izdelani v skladu z zahtevnimi ...
07.09.2015
Petek in sobota (11. in 12. september 2015) sta bila delovna za ekipi poklicnih in prostovoljnih gasilcev na bregovih v okolici slapa Šuma pri Besnici. Na tehnično izjemno zahtevnem in strmem območju, velikosti približno enega hektarja, bodo odstranjevali podrta drevesa, ki so ostala po katastrofalnem žledolomu februarja 2014. Po besedah poveljnika gasilske operative kranjskih poklicnih gasilcev Mateja ...