Novice

5. februar, 2014
Opozorilo zaradi nevarnosti ob žledu in snegu

Posledice vremenskih razmer ogrožajo varnost ljudi in premoženja po vsej državi, tudi na območju mestne občine Kranj.


Da bi se izognili poškodbam in škodi na premoženju, prosimo vse občane, da se izogibajo zadrževanju pod drevjem in napušči stavb, saj obstaja nevarnost lomljenja in padanja vej, ledenih sveč, pa tudi rušenja drevja. Na omenjenih mestih naj tudi ne puščajo svojega premoženja, npr. avtomobilov. Prepovedano je zahajati v gozdove in samostojno opravljati dela na drevju, saj je to v teh okoliščinah smrtno nevarno.


Zlasti upravnike javnih ustanov prosimo, da navedeno še posebej skrbno upoštevajo in na primeren in opazen način opozorijo uporabnike na nevarnosti.


Samo v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost ljudi in premoženja – npr. zaradi rušenja drevesa pod težo žleda in snega, naj občani obvestijo Gasilsko reševalno službo Kranj oz. kličejo na št. 112.


Za upoštevanje navodil o ravnanju v sedanjih razmerah se vam zahvaljuje poveljnik Civilne zaščite Mestne občine Kranj Sašo Govekar.