Novice

14. julij, 2016
POLETNE INVESTICIJE PO KRANJSKIH ŠOLAH IN VRTCIH

V času poletnih počitnic se po šolah in vrtcih izvajajo številna prenovitvena dela, ki se bodo v večini zaključila do septembra. Celoten pregled izpeljanih investicij ter obnovitvenih del bomo objavili v začetku septembra.

Obnovitvena dela na osnovnih šolah:
•    Prenova garderobe v manjši telovadnici na OŠ Stražišče: izvajalec del je: Vekoterm inženiring d.o.o.,  vrednost del znaša 48.620,15 EUR; dela so se začela  27. 6. 2016, zaključilo pa se bodo do 15. 8. 2016. Sanacija obsega obnovo garderobe vključno s sanitarijami, tuš prostorom, menjavo vrat in inštalacij. Prenavljajo se dekliške in fantovske garderobe. Sanacija vključuje tudi prenovo enega sklopa sanitarij v vsaki garderobi. Položena bo nova keramična obloga in po stenah se namesto lesene obloge namesti kauf ter se prepleska. Istočasno s sanacijo se bodo zamenjala vsa vrata in uredila vodna inštalacija, zamenjale pipe.
•    Delno bo prenovljena kuhinja na OŠ Matije Čopa (keramika):izvajalec del je Ural d.o.o.,  vrednost del znaša: 33.524,53 EUR; dela so se začela 27.6.2016, zaključilo pa se bodo do 31.8.2016. Gre za zamenjavo talne in stenske keramike in inštalacij. 
•    Preplastitev športnega igrišča pri OŠ Staneta Žagarja: izvajalec del je Gorenjska gradbena družba, vrednost del znaša 16.349,61 EUR; dela se bodo izvedla v juliju 2016. Gre za preplastitev razpokanega šolskega igrišča. Sanacija bo obsegala popravilo asfalta, zalivanje razpok in pleskanje črt.
•    Sanacijska dela na strehi OŠ Franceta Prešerna zaradi zamakanja: izvajalec del je: Stavbno kleparstvo krovstvo Simon Sodnik s.p.,  vrednost del 9.635,56 EUR; dela se bodo izvedla v juliju 2016. Gre za sanacijo poškodb na strehi nad šolsko knjižnico in v sanitarijah, kjer je prišlo do zamakanja.
Gradnja vrtca Čirče lepo napreduje
•    V tem mandatu smo zagotovili sredstva za nadaljevanje in dokončanje investicije.
•    Na gradbišču so dela v polnem teku, skladno s potrjenim terminskim planom. Trenutno se izvajajo elektro instalacije, strojne instalacije ( vodovod, ogrevanje, prezračevanje), kanalizacijska dela v objektu, zidanje predelnih sten in izdelava  ometov. 
•    Dokončanje del je predvideno do konca avgusta 2016, torej pred pričetkom novega šolskega leta. V objektu bosta prostor dobila dva nova oddelka otrok, dvakrat po okoli 180 m2 prostorov v pritličju in nadstropju, vključno z dvigalom. Istočasno bo obnovljenih obstoječih 40 m2 v pritličju. Vrednost del znaša 239.367,27 evrov z vključenim DDV.
Kranjski vrtci:

•    Preureditev enote Najdihojca – obnova prostorov kuhinje skladno z odločbo VURS, preureditev  spremljajočih prostorov v enoti  in menjava opreme v njih, menjava  zunanjih oken in vrat (presežek 2015)
•    Vrtec Kekec – delna obnova sanitarij za otroke v mansardi, obnova sanitarij za zaposlene v kleti ter ureditev notranjega stopnišča
•    Vrtec Čira Čara – izvedba hidroizolacije kletnih prostorov in  izvedba zunanje ureditve v območju, ki je predmet sanacije
•    Vrtec Biba – ureditev peskovnikov
•    Obnova strelovodov v 6 enotah zaradi negativnih meritev  (vrtec Čebelica, Živ-žav, Mojca, Najdihojca, Kekec, Janina)
•     Vrtec Sonček – menjava nekaterih dotrajanih igral na igrišču in izvedba ustreznih varovalnih podlag
•    Vrtec Čirče – gradnja vrtca (MO Kranj) in montaža opreme za prostore vrtca ter kuhinje
•    Menjava mivke v peskovnikih vseh enot zavoda