Novice

10. januar, 2013
POZIV ZA EVIDENTIRANJE
Poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika Mestne občine Kranj v Svet zavoda Šolski center Kranj in za nadomestnega podpredsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Rok za oddajo predlogov 14.1.2013