Novice

12. februar, 2014
Novosti v energetiki

V petek, 7. februarja 2014, je v Kranju Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) pripravila Energetsko konferenco Gorenjske. Namenjena je bila predstavitvam novosti na področju energetike. Sodelujoči so se posvetili predvsem trenutni energetski situaciji in možnim rešitvam v lokalnih okoljih - občinah.


Prisotne sta pozdravila direktor Lokalne energetske agencije Gorenjske mag. Anton Pogačnik, ki je pohvalil napredek gorenjskih občin na področju energetike, in župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj, ki je poudaril, da kranjska občina s pristopom h Konvenciji županov in izdelavi akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP) ne sledi zgolj obvezni zahtevi zmanjševanja CO2, temveč stremi tudi k trajnostnemu in celovitemu energetskemu razvoju občine.


Več o sami konferenci si lahko preberete tukaj.


Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj in direktor LEAG mag. Anton Pogačnik, foto: Arhiv LEAG