Novice

24. maj, 2012
Mediacija ima moč

Mestna občina Kranj že drugo leto zapored pomaga svojim občanom in prebivalcem vse Gorenjske pri reševanju konfliktov in sporov na različnih področjih, saj sofinancira izvajanje mediacije. Osebe, ki imajo nerešen spor s svojim sosedom, na delovnem mestu, pri izvedbi obrtniških del, v primeru dedovanja, ko pride do razpada družine, med gospodarskimi subjekti, se lahko obrnejo na Mediacijsko središče Kranj, kjer jim bodo izkušeni mediatorji brezplačno pomagali pri razrešitvi njihovih problemov.


»V letu 2012 smo v središču izvedli več kot 60 mediacijskih srečanj, od katerih se jih je več kot odstotkov končalo s podpisom mediacijskega sporazuma. Kjer gre za premoženjskopravna vprašanja, so stranke sporazum overile pri notarju in tako pridobile izvršljiv pravni naslov,« pravi mediatorka Tanja Metelko in pojasnjuje, da je mediacija postopek v katerem se osebe, ki so v sporu, ob pomoči tretje osebe (mediatorja) pogovorijo ter ugotovijo, kje so točke njihovega spora, si izmenjajo stališča, izrazijo svoja mnenja, ideje, težave in strahove ter poskušajo najti rešitev, ki bo ustrezala stranem v sporu.


V mediaciji prevzameta sprti strani sami odgovornost za razrešitev nastalega konflikta. Mediacija ima zato moč, da okrepi oziroma na novo vzpostavi odnos zaupanja in spoštovanja ali pa pomaga, da se odnos zaključi na način, da so čustvene in psihološke izgube čim manjše. Mediacija je tudi cenovno ugodna rešitev (trenutno je popolnoma brezplačna).