Novice

17. marec, 2015
Subvencije za zamenjavo azbestnih streh

Lastniki objektov, ki še imajo azbestno kritino, lahko pri Eko skladu zaprosijo za subvencijo pri izvedbi izolacije in kredit za zamenjavo kritine. Trenutno je odprt razpis za kredit za zamenjavo azbesta. Vloge je treba oddati do 31. marca 2015. Več informacij je na spletni strani www.ekosklad.si, po e-pošti ekosklad@ekosklad.si ali po telefonu 01 241 48 20 (vsak delovni dan med 13. in 15. uro).


Za sofinanciranje iz evropskih sredstev trenutno ni odprtih razpisov. Na Ministrstvu za okolje in prostor pripravljajo strokovne osnove za zamenjavo azbestne kritine in odlaganje škodljivih odpadkov. Usmeritve bodo predvidoma znane v letu 2016. Prav tako je v pripravi zloženka z informacijami o odlagališčih azbesta. Kranju najbližja lokacija je v Kovorju. Zloženka bo dostopna na spletni strani Agencije RS za okolje in Ministrstva za okolje in prostor. Pri tem je pomembno opozorilo, da vsakdo ne more rokovati z azbestom. Potrebno je poklicati krovca, ki ima posebno okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje azbesta. Ko je azbest odstranjen, pa je potrebno imeti tudi posebno dokazilo o ustrezni odložitvi, kar bo eden izmed pogojev za uveljavljanje upravičenih stroškov pri sofinanciranju.