Novice

18. december, 2013
GROZD POVEZUJE

GROZD povezuje in krepi gorenjska društva in ostale nevladne organizacije tudi v letu 2014.

 

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Gorenjske GROZD je namenjeno spodbujanju razvoja in delovanja društev, zasebnih zavodov ter ustanov na območju Gorenjske. Njihove storitve so za gorenjske nevladne organizacije brezplačne, saj so sredstva za delovanje pridobili preko Evropskega socialnega sklada.

 

 

S projektom GROZD povezujejo gorenjske nevladne organizacije, jim omogočajo izmenjavo znanj ter uresničitev skupnih projektov. Želijo povečati stopnjo usposobljenosti prostovoljcev in zaposlenih. Projekt GROZD predstavlja za gorenjske nevladne organizacije priložnost, da vprašanja in probleme, ki jih prinaša vodenje in delo v društvih, zavodih ali ustanovah, rešujejo ob pomoči strokovnih svetovalcev. Na GROZDu nudijo svetovanja in izobraževanja s področij prava, računovodstva, pridobivanja sredstev, priprav projektnih predlogov in prijav na razpise, ustanavljanja ali reorganizacije društva, zavoda ali ustanove, izdelave in administriranja spletnih strani, organizacije dogodkov, pomagajo pa tudi pri promociji organizacij večjih dogodkov.

 

Trudijo se prispevati k uspešnemu reševanju problemov, s katerimi se srečujejo delujoči v nevladnih organizacijah. Program delavnic, ki ga izvajajo na stičišču GROZD, predstavlja možnost, da se pridobi ter krepi veščine in znanja za uspešnejše delo v nevladnih organizacijah. V januarju organizirajo dve brezplačni delavnici na temo priprave zaključnega računa za društva. Prva bo 14. januarja 2014 ob 16.30 v Čopovi hiši v Žirovnici, druga pa 21. januarja 2014 v Škofji Loki.

 

S svetovanji, mreženjem in povezovanjem društev znotraj in zunaj regije krepijo sposobnost NVO-jev in njihovih članov, da se skupaj spoprimejo z razvojnimi izzivi ter vzpostavijo prepoznaven glas nevladnih organizacij v regiji. Aktivni so na področju zagovorništva na Gorenjskem in si prizadevajo za vzpostavitev kakovostnega sodelovanja med nevladnimi organizacijami, javnim sektorjem, gospodarstvom ter mediji.

 

Skupaj z društvi, zavodi in ustanovami skušajo ustvarjati pozitivne učinke na področjih zaposlovanja, odločanja, sprejemanja strategij in umeščanja projektov in dejavnosti v širši gorenjski prostor.

 

Več o projektu si lahko preberete na: www.grozd.eu.