Novice

28. januar, 2013
Na Gorenjskem delujejo zagovorniki otrok

Otroci se lahko znajdejo v najrazličnejših stiskah. V navzkrižnem boju ločenih staršev, v zlorabah, nasilju v družini, doleti jih smrt staršev, so pred namestitvijo v zavod ali rejniško družino ... Takrat so na potezi uradne ustanove in treba je ukrepati, zaščititi interes in korist otroka. Pogosto je to tako, da vsi zelo dobro vedo, kaj je dobro za otroka, njega samega pa redko kdo kaj vpraša. Ali pa se njegov glas presliši.
Pri Varuhu človekovih pravic RS že nekaj let teče projekt Zagovornik - glas otroka, s katerim želijo otrokom, ki so se znašli v postopkih pred ustanovami, pomagati, da bi se jih slišalo in upoštevalo.


Zagovorniki otrok delujejo po vsej Sloveniji, tudi na Gorenjskem. Kaj je njihovo delo, kako lahko otroku pomagajo? Zagovornik je postavljen izključno za otroka in okrepi njegov glas. Na glas pove tisto, kar mu otrok sporoči – kaj misli, čuti in želi. Osnova pri delu zagovornika je tako slišati otroka, spoznati njegove želje in stališča, to okrepiti in predati naprej – staršem, ustanovam in strokovnim delavcem, ki odločajo o njegovi usodi. Zagovornik otroku pozorno prisluhne, vendar pa se je težko upreti miselnosti, da vnaprej vemo, kaj je za otroka dobro in njemu v korist. Zagovorniki se zato nenehno usposabljajo ter preverjajo svoje znanje in ravnanje na izobraževalnih srečanjih.


Kako otrok sploh lahko pride do svojega zagovornika? Pobudo za postavitev zagovornika lahko da otrok sam ali vsak, ki otroka pozna: starši, sosedje, sorodniki, strokovni delavci ... Prošnjo za postavitev zagovornika se naslovi na Varuha človekovih pravic RS, Dunajska 56, Ljubljana. Za potrebne informacije pa lahko pokličete koordinatorja za Gorenjsko, Domna Rakovca, telefon 041 211 223, ali na brezplačno telefonsko številko varuha 080 15 30. Potem se zagovornika otroku lahko postavi na dva načina. Najbolje je, če soglasje za to dajo starši. Sicer se zagovornik postavi z odločbo centra za socialno delo. Seveda se mora s postavitvijo zagovornika strinjati tudi otrok.
Zagovorniki otrok na Gorenjskem dobro sodelujejo s sodiščem in centri za socialno delo, več sodelovanja in pobud bi si želeli tudi od delavcev na šolah in vseh, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki in družinami.


Kako poteka druženje zagovornika z otrokom? Na začetku se vsi – otrok, koordinator, zagovornik in starši sestanejo skupaj. Takrat se pojasnita vloga in način dela zagovornika. Pozneje se zagovornik z otrokom srečuje sam, najmanj štirikrat, običajno pa več kot šestkrat. Njuna srečanja potekajo v sproščenem vzdušju in dober zagovornik pridobi otrokovo zaupanje s tem, da dosledno stoji na njegovi strani in upošteva njegove želje – tudi glede tega, kaj od tistega, kar mu je otrok povedal, lahko sporoča naprej drugim osebam. Mnogo otrok tako prvič dobi priložnost, da so dalj časa z osebo, ki jo doživljajo kot pozitivno. Ob tem jih pomirja, da srečanja potekajo v nevtralnem prostoru. Zagovornik postopno, nevsiljivo in dosledno ugotavlja in upošteva otrokove meje izražanja. Pri zagovorniku otrok lahko začuti varnost in oporo.

 

Kako do zagovornika otroka?
Če otrok sam ali nekdo v njegovi bližini meni, da potrebuje zagovornika, potem je najbolje, da se obrne na koordinatorja. To naj naredi čim prej, saj je zelo pomembno, da se zagovornika postavi v čim zgodnejši fazi, ko otrok še ni zmanipuliran, ko uradni postopki še niso stekli. Če mora namreč otrok nenehno pripovedovati svojo zgodbo, pa se potem njegov položaj nič ne izboljša, izgubi zaupanje. Telefonska številka koordinatorja Zagovornika – glasu otroka za Gorenjsko je 041 211 223, brezplačna številka Varuha človekovih pravic RS pa 080 15 30.

 

Izjava otroka, ki mu je pomagala zagovornica
Katarina: »Najpomembneje mi je bilo prav to, da sem čutila zaupanje, in da ji je bilo pomembno, kaj mislim, predvsem pa, kaj čutim.«