Novice

9. december, 2014
Ukrepi proti poplavam na območju Stražišča

Ob nedavnem obilnem deževju in nasploh precej mokrem letu 2014 se je pokazalo, da se za območje Stražišča nemudoma začne izvajati ukrepe, s katerimi bi preprečili škodo na imovini prebivalcev. »Zavedati se moramo, da nekateri občani finančno niso zmožni sami izvesti ukrepov, s katerimi bi zaščitili svojo lastnino, nekateri pa zaradi starosti ne morejo sodelovati, zato pričakujejo pomoč krajevne skupnosti in občine,« je opozoril predsednik sveta Krajevne skupnosti Stražišče Jure Šprajc.


Da bi Stražišče res ubranili pred poplavami, bo potrebno čim prej urediti ponikovalno polje Bantale. Projekt bo predlagan za izvedbo v naslednjih dveh letih. K izboljšanju poplavne varnosti bi prispevala tudi izločitev potoka Trenča iz kanalizacijskega omrežja, torej ureditev potoka od zadrževalnika do Stražišča. Prav tako je pričakovati zmanjšanje poplavne nevarnosti, da se uredi odvodnjavanje meteornih in zalednih voda s Šmarjetne gore ter kanalizacija na mostu pri Planiki. To so vse dolgoročni ukrepi, prebivalci pa želijo tudi hitre rešitve.


Na Komunali Kranj s kamero že pregledujejo priklope na javno kanalizacijo na območju med Delavsko, Škofjeloško in Trojarjevo ulico. Po potrebi bodo očistili cevi in jaške skupaj s peskolovi. Pojavlja se tudi, da so priključki v stanovanjskih hišah speljani prenizko v cevi javne kanalizacije, kar ob večjih padavinah povzroči, da odpadna voda iz cevi javne kanalizacije prehitro udari v objekte.


Največ težav imajo ob večjem deževju na območju med Šempetrsko in Trojerjevo ulico. Komunala Kranj se je že dogovorila, da bodo v eni od hiš na Trojarjevi ulici preizkusili učinke, če se spelje kanalizacijska cev pod stropom v kleti in se jo priključi prek zunanjega jaška na kanalizacijsko cev, stari odtok v kleti pa blindira. Ob deževju bi se tako ugotovilo, ali taka izvedba zadostuje, da kleti ne bi bile poplavljene. Med samozaščitnimi ukrepi stanovalcev v času obilnega deževja pa so tudi umik vrednejših predmetov iz kleti, namestitev povratnih loput in podobno.


Za izvedbo dolgoročnih ukrepov bo Mestna občina Kranj preverila možnosti pridobitve sredstev sofinanciranja iz Kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020.