Novice

17. september, 2015
Evropski teden mobilnosti v Kranju:

Kranj, 16. september 2015 – Župan Boštjan Trilar je Medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Kranj predal kolo tandem iz programa Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kranj in skupaj s svetnikom Marjanom Bajtom v uporabo dal tri nova stojala za kolesa, ki so nameščena na Slovenskem trgu, nasproti občinske stavbe v Kranju. Kolo tandem sta člana društva tudi takoj preizkusila.

 

Nato je sledilo še kolesarjenje skupaj s svetniki in člani Komisije Varno kolesarim ter uporabniki Centra Korak (pomoč po poškodbi glave) do prostorov centra na Zlatem polju z družabnim postankom in vrnitev na Slovenski trg. Tako aktivno in z uporabnimi izboljšavami za kolesarje se je v gorenjski prestolnici začel Evropski teden mobilnosti.

 

Širok program bo trajal do torka, 22. septembra 2015. Zanimiv in privlačen nabor aktivnosti so pripravili člani Komisije varno kolesarim pri Mestni občini Kranj (imenoval jo je župan), ki je tudi sicer od začetka kolesarske sezone izjemno aktivna na terenu in s predlogi za izboljšanje kolesarskih poti. Povedati je treba, da najmočneje vrtita pedale kranjskega Evropskega tedna mobilnosti predsednik Andrej Zalokar in podpredsednik Marjan Bajt, za kar se je zahvalil tudi župan Boštjan Trilar. Pri izvedbi predavanj, predstavitev (tudi filmov o kolesarjenju), kolesarskih izletov, posvetov (Kako oblikovati kolesarsko turistično destinacijo – sodelovanje s Skupnostjo občin Slovenije; Trajnostna mobilnost Gorenjske regije – sodelovanje z BSC Kranj) se poleg že omenjenih vključujejo Klub kranjskih študentov, kranjska enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Center Korak, Gimnazija Kranj, Kolesarski klub Sava, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kranj, Turistično društvo Rekreatur, Javna agencija za varnost prometa , podjetje Proloco, Zavod za turizem Kranj, Hiša Layer in mnogi zagnani posamezniki.

 

Za podroben program kliknite baner na www.kranj.si .

 

Foto:

 


 Župan Boštjan Trilar pri predstavitveni stojnici na Slovenskem trgu

 


Začetek odprtja Evropskega tedna mobilnosti v Kranju: (od leve) župan Boštjan Trilar, svetnik Marjan Bajt, predsednik Komisije Varno kolesarim Andrej Zalokar, vodja Medobčinskega inšpektorata Kranj mag. Robert Zadnik

 


Pozdrav župana Boštjana Trilarja ob začetku Evropskega tedna mobilnosti v Kranju

 


 Kolo tandem za Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj

 


Predaja kolesa tandem predsedniku Medobčinskega društva slepi in slabovidnih Kranj Emilu Muriju

 


 Kolesarji pred odhodom proti Zlatemu polju: v ospredju svetnik in podpredsednik Komisije Varno kolesarim Marjan Bajt