Novice

24. september, 2012
Dan učinkovite rabe in obnovljivih virov energije Gorenjske

Kranj, 20. september 2012 - Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) je v sodelovanju z Mestno občino Kranj in pod častnim pokroviteljstvom župana Mohorja Bogataja priredila celodnevni dogodek Dan učinkovite rabe in obnovljivih virov energije na Gorenjskem. Gre za prvi takšen velik specializirani dogodek v regiji, namenjen omenjeni tematiki. Izpostavljene so bile aktivnosti za čim boljšo in racionalno preskrbo z energijo ter usmeritve k čim večji samooskrbi, tako gospodarstva kot tudi javnega sektorja in gospodinjstev na Gorenjskem.

 

V pozdravu udeležencem seminarja je župan Mohor Bogataj povedal, da je kranjska občina že uvedla oziroma uvaja številne ukrepe za učinkovito rabo energije. »Projekt pogodbenega partnerstva z Eltec Petrolom bo doprinesel k zmanjšanju stroškov energentov in obnovi infrastrukture v lasti občine. Letos bomo razširili tudi projekt energetskega knjigovodstva, ki že poteka na nekaterih osnovnih šolah in ga izvaja LEAG. S pridobljenimi podatki iz energetskega knjigovodstva bodo tako ustrezne službe pripravile seznam ukrepov, s katerimi bomo zmanjšali porabo energentov.«


Kot primer dobre prakse je navedel projekt obnove kotlovnice Planina. Gre za javno-zasebno partnerstvo (stanovalci soseske Planina, civilna iniciativa in Domplan). Soproizvodnja električne energije v kotlovnici na Planini bo zmanjšala emisije ogljikovega dioksida kar za 12.000 ton letno v primerjavi s klasično proizvodnjo v termoelektrarni. Stanovalci pa bodo vse do leta 2021 skupaj prejeli kar 11 nadomestil v obliki znižanih stroškov za ogrevanje.
V sklopu projekta Obnovljivi viri energije v alpskem prostoru bo na bazenu v Kranju nameščen nov ogrevalni sistem s toplotnimi črpalkami in sončnimi kolektorji. »Med pomembnimi projekti je postavitev sončnih elektrarn na za to primernih objektih v lasti občine,« je dejal župan. »Za 16 objektov je bilo ugotovljeno, da imajo primerne strehe za postavitev sončne elektrarne in zanje skušamo poiskati investitorje. Žal moramo javni razpis ponoviti.«
Mestna občina Kranj posodablja tudi javno razsvetljavo. V letu 2011 je bila uspešna na razpisu za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave. V občinski stavbi bodo s prenovljenim sistemom ogrevanja in hlajenja zmanjšali porabo energije in znižali stroške energentov.

 

Foto: V pozdravnem nagovoru je župan Mohor Bogataj udeležencem seminarja predstavil ukrepe, ki jih kranjska občina že izvaja za izboljšanje učinkovite rabe energije.

 

Na parkirišču ob občinski stavbi je potekal sejem s predstavitvijo nekaterih podjetij, ki na Gorenjskem delujejo na področju energetike. Na sejemskem prostoru se je na stojnicah tako predstavilo deset podjetij, kjer so obiskovalci lahko dobili informacije neposredno od predstavnikov razstavljavcev z različnih področij učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Obiskovalci so si lahko ogledali avtomobil na stisnjen zemeljski plin – metan in električni avtomobil, katerega so lahko tudi sami preskusili.

 

Hkrati je v občinski stavbi potekal strokovni seminar, popoldne pa so se predstavila še podjetja. Seminarja so se udeležili zainteresirani obiskovalci, ravnatelji, upravniki, potencialni investitorji, pa tudi predstavniki iz gorenjskih občin in občinskih uprav.


Na seminarju so bile predstavljene razpoložljive finančne spodbude za javne in privatne investitorje. Predstavljeni so bili primeri dobrih praks s področja energetskih prenov zgradb, učinkovitega upravljanja z energijo, energetskega menedžmenta v občinah, energetskega knjigovodstva in energetskega pogodbeništva. Dotaknili pa so se tudi zakonodajnih zahtev energetske sanacije ovoja stavb.

V LEAG pričakujejo, da se bo glede na dober odziv javnosti in prisotnih na dogodku ta prireditev v podobnem ali še večjem obsegu ponovila tudi prihodnje leto. Morda bo postala tradicionalna. V agenciji se namreč zavedajo, da stalno ozaveščanje vseh ravni udeleženih pripomore h ukrepom učinkovite rabe energije. Čeprav Gorenjska v kratkem času ne more postati energetsko neodvisna regija, lahko s podobnimi dogodki naredimo pomemben korak v tej smeri.