Novice

23. julij, 2015
Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in Mlaka pri Kranju

Na obeh območjih s poselitvijo več kot 20 prebivalcev na hektar je predvidena gradnja kanalizacije odpadnih voda, vodovodnega omrežja, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in obnova cest. V izdelavi je projektna dokumentacija in dokumentacija za izvedbo. Prav tako potekajo aktivnosti za pridobitev potrebnih služnosti in zemljišč za izdajo gradbenega dovoljenja, ki ga načrtujemo pridobiti še v letošnjem letu. Nadalje načrtujemo za obe območji kandidirati za sredstva sofinanciranja iz kohezijskega sklada za samo izvedbo investicij.