Novice

7. junij, 2017
pixel
Kranj z objavo razpisne dokumentacije tudi uradno pričel projekt Gorki – 2. sklop (2 .faza)

 

Po prejemu uradne informacije s strani Ministrstva za okolje in prostor je Mestna občina Kranj danes, 7. junija 2017, že objavila razpisno dokumentacijo za izbor izvajalcev, in sicer za skupno tri razpise: za informiranje, izbor izvajalca gradbenih del ter nadzor. Razpisna dokumentacija je (skupaj z vsemi razpisnimi pogoji) objavljena na spletnih straneh www.kranj.si, pod zavihkom javni razpisi, hkrati pa so bili vsi dokumenti posredovani v objavo tudi na portal javnih naročil Republike Slovenije in na Uradni list Evropske unije, s čimer je izpolnjen pogoj za pričetek veljavnosti razpisnega roka.
 
»V mestni upravi smo za pričetek postopka in za nadaljevanje projekta čakali le še uradno 'zeleno luč' s strani Ministrstva za okolje. Sedaj, ko imamo uradno potrditev s strani državnih organov in so tudi že pripravljeni vsi razpisi, tako ni več zadržkov za iskanje izvajalcev. Za dolgo pričakovano nadaljevanje projekta GORKI, 2. sklop (2. faza) – ta bo mnogim v naši mestni občini občutno zvišala kakovost bivanja – smo skrbno pripravljali dokumentacijo in hkrati imamo tudi že rezervirana sredstva,« je objavo razpisov pospremil Boštjan Trilar, župan MO Kranj.
 
Na kratko o objavljenih razpisnih dokumentacijah:
•     Razpisna dokumentacija za izbor izvajalca storitev informiranja in obveščanja javnosti v okviru izgradnje operacije »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja- 2. sklop (2. faza)«
o    Rok za oddajo ponudbe: 29. 6. 2017 do 9.00
o    Ocenjena vrednost razpisa: 58.721,34 EUR  brez DDV
 
•     Razpisna dokumentacija za izbor izvajalca gradenj za operacijo »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja- 2. sklop (2. faza)«
o    Rok za oddajo ponudbe: 24. 7. 2017 do 9.00
o    Ocenjena vrednost razpisa: 11.621.065,50 EUR  brez DDV (skupaj za dva sklopa)
 
•     Razpisna dokumentacija za izbor izvajalca storitev gradbenega nadzora pri izgradnji operacije »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - 2. sklop (2. faza)«
o    Rok za oddajo ponudbe: 20. 7. 2017 do 9.00
o    Ocenjena vrednost razpisa: 232.421,31 EUR  brez DDV
 
Na kratko o projektu

Projekt druge faze odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja bo - prav tako kot prva faza - podprt z evropskimi kohezijskimi sredstvi in sredstvi Republike Slovenije. Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je namreč Ministrstvu za okolje in prostor kot posredniškemu organu izdala odločitev o podpori 16,6 milijona evrov vrednemu projektu, pri čemer bo 5,6 milijona evrov evropskih in nekaj manj kot milijon evrov sredstev RS.
 
Poleg infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda - zgrajenih bo dobrih 17 kilometrov kanalizacijskega omrežja in pet črpališč, ki se bodo priključili na obstoječi kanalizacijski sistem z obstoječo centralno čistilno napravo v Kranju - bo na območju obnovljen tudi vodovod, obnovljeni in dograjeni pa bosta tudi meteorna kanalizacija ter javna razsvetljava. Poleg izboljšanja komunalne infrastrukture se bodo s projektom zmanjšale tudi emisije v vode.
 
V mestni občini Kranj bomo z ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih Mlaka pri Kranju in Britof-Predoslje dosegli najmanj 95-odstotno priključenost na enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo Kranj, in najmanj 97-odstotno opremljenost območij z odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih voda.
 
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«.