Novice

14. september, 2012
Novi načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe
S 14. septembrom 2012 vodenje Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri občinski upravi Mestne občine Kranj prevzema dr. Mitja Pavliha. Diplomo (1994) in magistrski naziv  (1999) je pridobil na področju arhitekture na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, leta 2005 pa je doktoriral na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu z znanstvenim delom, v katerem je razvil novo metodologijo prostorskega vrednotenja elementov prometne infrastrukture.
Poklicne izkušnje je pridobival najprej kot mladi raziskovalec na Urbanističnem inštitutu RS, kasneje pa sodeloval pri znanstveno raziskovalnih, razvojnih in prostorsko načrtovalskih projektih. Strokovno se je izpopolnjeval v Veliki Britaniji. Pri projektih s področja arhitekturnega oblikovanja in prostorskega načrtovanja je deloval tudi kot samostojni ustvarjalec. Na okoljskem ministrstvu se je vključeval v različne nacionalne in mednarodne projekte s področja prostorskega načrtovanja, sodeloval pri pripravi strategije prostorskega razvoja Slovenije in resolucije o prometni politiki ter mnogih drugih prostorskih izvedbenih projektih. Izkušnje ima tudi pri poznavanju politik in pridobivanju evropskih sredstev.  Zadnja tri leta je vodil Direktorat za prostor pri okoljskem ministrstvu. Je član več slovenskih in mednarodnih strokovnih organov s področja urbanizma in infrastrukture. Poznavanje stroke in prakse je združil tudi v predavanjih in strokovnih člankih in priročniku s področja arhitekture.
Dosedanji načelnik Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe mag. Marko Hočevar ostaja v uradu zadolžen za pripravo in vodenje zahtevnih postopkov in projektov s področja dela urada ter za pridobivanje evropskih sredstev.