Novice

16. november, 2017
V okoliških vaseh sv. Jošta spet pijejo domačo Joštar'co

Kranj/sv. Jošt, 15. november 2017 - Na današnjem dogodku na sv. Joštu so domačini bližnjih vasi ponovno - po desetletju prevozov vode z gasilskimi cisternami - nazdravili z domačo Joštar'co. Tako so s predstavniki krajevne skupnosti in z županom Boštjanom Trilarjem ter Markom Kocjančičem, direktorjem Komunale Kranj, nov vodni vir simbolično predali v uporabo in upravljanje.  Vključitev vodnega vira Javornik v obstoječ vodovodni sistem je namreč s projektom Mestne občine Kranj in v izvedbi Komunale Kranj zagotovila nemoteno oskrbo s pitno vodo za prebivalce Javornika, Pševa, Jošta in Čepulj ter vse obiskovalce sv. Jošta.

 
 
Z izgradnjo novega vodnega vira na Javorniku in vključitvijo v obstoječ vodovodni sistem bo skupno 218 prebivalcev odslej ponovno zagotovljena zadostna količina kakovostne pitne vode.
 
Janez Rakovec, predsednik KS Jošt, se je za novo pridobitev zahvalil v imenu sokrajanov, še posebej prebivalcev omenjenih vasi, ki se jim je kakovost življenja in bivanja zelo povečala, in poudaril, da opazijo pomembno razliko že vse od pričetka testnega obdobja, ko je Komunala Kranj izvajala tlačne preizkuse.
 
»V času izvedbe del ni bilo večjih posebnosti. Največje težave je povzročala dostopnost terena in seveda iskanje novega vodnega vira,« je zbrane nagovoril župan Boštjan Trilar, ki se ni pozabil dotakniti niti vedno perečega vprašanja dogovorov z lastniki zemljišč. Vsem sodelujočim se je zahvalil za sodelovanje in poudaril, da so tako v Kranju rešili še enega od projektov, ki se je doslej reševal predolgo. Celoten projekt, ki ga je MO Kranj financirala z nekaj manj kot 150 tisoč evrov in izvedla Komunala Kranj, pomeni nemoteno oskrbo s kakovostno pitno vodo za skupno 218 prebivalcev bližnjih vasi in tudi številne turiste ter obiskovalce sv. Jošta.
 
Marko Kocjančič, direktor Komunale Kranj, se je dotaknil pomena kakovostne pitne vode in nasploh vode za življenje, ki so ga doslej prav prebivalci omenjenega območja predolgo občutili na »lastni koži«. Težavo presahnitve vodnega vira je namreč MO Kranj do nedavnega reševala s prevozi vode v gasilskih cisternah iz Kranja. »Tlačni preskusi v dobi testiranja so pokazali, da je vode dovolj. Ne le to, voda izpod Jošta je tudi med bolj kakovostnimi,« je še dodal in zagotovil, da bodo z rednim nadzorom in skrbjo za stalno kakovost vode poskrbeli, da bo nova pridobitev služila svojemu namenu.
 
Z novim črpališčem na lokaciji novega vodnega vira, ki je oddaljen približno 600 m od obstoječega vodohrana (v smeri Besnice), pa je spet vzpostavljena nemotena oskrba z vodo za prebivalce okoliških vasi. Za črpanje vode prek tlačnega voda do obstoječega vodohrana na Javorniku skrbita dve črpalki. Obratujeta izmenično, kar pomeni, da je v primeru okvare ene od dveh črpalk vodooskrba še vedno nemotena. Nadzor in krmiljenje sistema potekata daljinsko, upravljanje pa je avtomatizirano. 
 
V okviru projekta sta bila poleg iskanja vodnega vira zgrajena črpališče in tlačni vodovod od novega vira do vodohrana v dolžini 602 tekočih metrov (ter 105 metrov višinske razlike). Za projektiranje in vodni vir sta  poskrbeli podjetji Hidroinženiring iz Ljubljane in Planing biro Kranj, dela pa so potekala pod nazorom kranjskega Domplana.