Novice

14. april, 2014
Poziv za evidentiranje kandidatov za člana Sveta Osnovnega zdravstva Gorenjske

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/2007) je imenovanje članov svetov javnih zavodov, kot predstavnikov ustanovitelja oziroma lokalne skupnosti, v pristojnosti Sveta Mestne občine Kranj. Prejeli smo dopis Osnovnega zdravstva Gorenjske, v katerem nas obveščajo, da v mesecu juniju poteče mandat članu sveta zavoda. Prosimo vas, da posredujete vaše predloge pisno, s priloženim izpolnjenim obrazcem, najkasneje do ponedeljka, 5.5.2014 na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

Obrazec je na voljo tukaj!