Novice

13. junij, 2016
Sporazum o delitvi solastnine na stavbi nekdanjega Globusa v Kranju

Kranj, 13. junij 2016 – Sklenjen je bil sporazum o delitvi solastnine in ureditvi medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki poslovne stavbe Globus v etažni lastnini. Navedeni sporazum omogoča vknjižbo lastninske pravice Mestne občine Kranj na vseh delih objekta, ki jih zaseda Mestna knjižnica Kranj, torej tudi na delu objekta, ki je prizidan (kjer je bila včasih dovozna rampa v tretje nadstropje).
Najpomembnejše je, da bo z vzpostavitvijo etažne lastnine omogočena prodaja praznega dela objekta, ki bo z novimi vsebinami zagotovo pomembno vplival na oživitev starega mestnega jedra.
 
Prodajalec prostorov v nekdanji blagovnici Globus je zahtevo za vpis nepremičnine v kataster stavb pri Geodetski upravi Kranj vložil že proti koncu leta 2013. Februarja 2015 je bil uveden stečajni postopek za družbo Globus trgovina, zato so začasno zastale tudi aktivnosti v zvezi z vpisom etažne lastnine. Konec leta 2015 je spričo količine odprtih vprašanj, v zvezi s katerimi etažni lastniki niso našli skupnega jezika, stečajna upraviteljica predlagala uvedbo postopka vzpostavitve etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVETL).  Tudi v letu 2016 so usklajevanja še potekala, rezultat uspešnih usklajevanj pa je sklenjen sporazum med etažnimi lastniki o delitvi solastnine in o ureditvi medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki poslovne stavbe Globus.

 

Sporazum je za Mestno občino Kranj podpisal župan Boštjan Trilar in izrazil zadovoljstvo, da se postopek urejanja lastnine stavbe zaključuje in se s tem daje zagon novim dejavnostim na zelo dobri lokaciji v centru Kranja.   


 
Foto: S podpisa sporazuma