Novice

8. junij, 2018
Ponovni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju

Mestna občina Kranj 8. junija 2018  na svojih spletnih straneh objavila ponovljen javni razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju v letih  2018 in 2019. 

 


MO Kranj bo sofinancirala najemnine izbranim najemnikom na razpisu za obdobje od dneva začetka opravljanja poslovne dejavnosti (poslovni prostor je odprt za potrošnike in uporabnike storitev) do 31. 12. 2019. Višina dodeljene pomoči na podlagi tega razpisa ne bo presegala  50 % upravičenih stroškov. Upravičen strošek je neto najemnina, pri čemer se sofinancira največ do 4 EUR/m2/mesec in skupno največ do 6.000 EUR za posamezni poslovni prostor.  Višina razpisanih sredstev je  31.469  EUR v letu 2018 in 30.594 EUR v letu 2019.


Na javni razpis se lahko prijavijo  samostojni podjetniki posamezniki in mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, ter zavodi, ki bodo na podlagi sklenjene najemne pogodbe izvajali dejavnost v poslovnih prostorih na ožjem območju starega Kranja. Prijavijo se lahko bodoči najemniki poslovnih prostorov  na ožjem območju starega Kranja, ki bodo v do sedaj praznih poslovnih prostorih (na dan objave razpisa je prostor prazen) opravljali gospodarsko dejavnost in imajo sklenjeno najemno pogodbo ali jo bodo sklenili v letu 2018. Prednost do sofinanciranja bodo imeli ponudniki s področja maloprodaje. Prejemniki subvencije se zavežejo, da bodo po končanem obdobju prejemanja subvencije  (po 31. 12. 2019) v poslovnem prostoru izvajali dejavnost vsaj še 12 mesecev.


Za ožje območje starega Kranja se šteje območje celotne naselbine na pomolu (Prešernova, Tavčarjeva, Tomšičeva in Cankarjeva ulica, Jahačev prehod, Reginčeva, Glavni trg, Jenkova in Poštna ulica, Maistrov trg, Trubarjev trg, Na skali, Pot na kolodvor, Škrlovec in del Koroške ceste do Stare Pošte), del Ljubljanske ceste (Jelenov klanec), območje Vodopivčeve ulice, Kokrškega brega, Sejmišča in Lajha.

Podrobnejše informacije so navedene v razpisni dokumentaciji, ki je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si (javni razpisi, naročila) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo na naslovu Mestna občina Kranj – sprejemna pisarna, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.  Rok za prijavo na razpis je 14. 9. 2018.