Novice

1. september, 2015
SEZNANITEV JAVNOSTI Z OSNUTKOM ODLOKA O NARAVNEM REZERVATU GLINOKOPNIH BAJERJEV Z OKOLICA NA BOBOVKU PRI KRANJU

Mestna občina Kranj, na podlagi 57. člena Zakona o ohranjanju narave (Ur. list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14)


SEZNANJA JAVNOST Z OSNUTKOM ODLOKA O NARAVNEM REZERVATU GLINOKOPNIH BAJERJEV Z OKOLICA NA BOBOVKU PRI KRANJU


Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na

- Osnutek Odloka o Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju; priloga 1 - publikacijska karta; priloga 2 – ureditvena situacija.

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do četrtka, 1. oktobra 2015, na e-naslov: mok(at)kranj.si ali na naslov:

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj